Juig, aarde!

Lees Psalm 97. Die Here regeer, die aarde moet juig …! (v 1). ’n Feit, en ’n opdrag. Hoe kan die aarde dan anders as om oor sy Skepper, sy Regeerder, te juig? Dit is immers Hy, sê hierdie oorstelpte digter, Hy met die troon wat op reg en geregtigheid gebou is (v 2), wat […]