Keer hulle, Here!

Lees Psalm 83. Moet tog nie afsydig staan nie, o God, moet tog nie stilbly en niks doen nie! (v 2). Ag, Here, vergewe my dié ontevredenheid: Dit is omdat U nie harder praat en u gesig nie duideliker wys nie dat ek dikwels in die verleentheid is. Ek sê vir die mense: “Kyk wat […]