Die wêreld

Lees Johannes 3:16-17. “God het die wêreld so liefgehad …” (v 16). Gelowiges was van altyd af baie lief vir hierdie veelseggende Jesusuitspraak. Dit is trouens een van die heel eerste verse, en bly dalk die enigste een, wat hulle uit hul kop ken. Of dit nou die 1933/53-Bybelvertaling se weergawe is: “Want so lief […]