Jy hoort hier!

By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?” (Handelinge 2:37).

‘n Ruk gelede het daar bykans ongemerk ‘n belangrike beweging met die interessante naam AHA ontstaan.

AHA verwys na ‘n ervaring van nuwe vryheid en insig wat mense gewoonlik met verbasing en groot entoesiasme vul en laat uitroep: “Aha!”

Hulle ook lus maak om iets positiefs en inspirerends te gaan doen. Iets wat ‘n verskil aan die lewe en stemming van ‘n hele gemeenskap kan maak. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die gaping vir eie inisiatief

Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is (Romeine 12:9).

Onlangs woon ek ‘n bespreking van Thomas Piketty se gewilde en opspraakwekkende boek “Capital in the twenty-first century” by. Piketty, so voer die gespreksleier aan, probeer in sy boek die wetmatighede van die kapitalisme – die ekonomiese sisteem wat tans ons kultuur domineer – peil.

Hy probeer veral verstaan waarom dit tot soveel ongelykhede lei – en watter verstellings gemaak kan word om dit te oorkom. Lees Verder>>

Posted in Mei

Dit gaan om gehoorsaamheid

Die liefde vir God bestaan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam (1 Johannes 5:3).

In die eerste brief van Johannes wat oor die uitleef van die liefde handel, duik ‘n uitdrukking of vermaning op wat in ons tyd ongewild geword het – ook vreemd voorkom in gesprekke oor die toekoms van ons samelewing.

Dit is dat ons God se gebooie moet gehoorsaam. Lees Verder>>

Posted in Mei

Dra saggies …

Ek verbly my oor die aankoms van Stefanas, Fortunatus en Agaïkus … Hulle het my gees verkwik en ook julle s’n (1 Korinthiërs 16:17-18).

Ernst van Heerden se roerende gedig “Aan die verhuisingsmanne” is ‘n oproep aan ons almal – ja, ook ‘n gebed aan die gode – om versigtig te werk met hulle wat deur swaar tye gaan.

Hulle wat die pyn, trauma en hartseer van oorgang, verandering en rampspoed moet verwerk. Lees Verder>>

Posted in Mei

‘n Tydige vermaning

Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam (1 Timoteus 6:18).

Verlede week nooi die bekende omroeper, Amoré Bekker, in haar geselsprogram mense uit om verhale van hoop te vertel.

Méér spesifiek gestel: Sy wil by die luisteraars hoor wat hulle tans doen of gaan doen om van ons land ‘n beter en gelukkiger plek te maak. Lees Verder>>

Posted in Mei

‘n Blom wat gekoester moet word

God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom (1 Johannes 4:16)

Nog ‘n paar laaste gedagtes oor wat die liefde alles behels.

En wat dit prakties beteken om, aldus die apostel Johannes, in die liefde te bly en só ‘n woonplek, ja, self ‘n staanplek vir God in ons lewe asook in die harde wêreld rondom ons te help skep (1 Joh 4:16).

Pragtig verwoord Anne Landers die geheime oorspronge van die liefde en waarheen dit ons oral neem: Lees Verder>>

Posted in Mei

Die liefde is prakties

Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê (1 Johannes 4:21).

Náás sy herinnering dat egte liefde van God kom, maak Johannes ook ‘n tweede punt oor die liefde.

Dit is naamlik dat die liefde sigbaar en konkreet uitgeleef moet word.

Trouens, die liefde toon sy egtheid en waarde presies dáárin – dat ons, soos Christus, ons liefde deur konkrete en praktiese dade aan ander sal bewýs. Lees verder>>

Posted in Mei
1 9 10 11 12 13