Halleluja-taal

Lees Psalm 149. Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars (v 1). Here, hoe moeilik verstaan ons dat “halleluja” nie ’n taal is waarmee ons gebore word nie. Wat nie vanself by ons mond begin uitborrel en nie sonder meer deel van […]