Ereplekke

Lees Markus 10:35-45. “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees” (v 43). “Hubris” word in woordeboeke as “aanmatiging” omskryf, “on­beskaamdheid” – en daar is geen beter tipering vir hierdie twee dissipels se optrede nie. Boonop tree hul tien maters ook tot die “kompetisie” toe, en dit kos Jesus hard praat. […]