Eens en vir altyd

Lees Hebreërs 7:23-28. Vir ons was so ’n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is (v 26). Gelowiges kan om vele redes dankbaar wees dat God se horlosie nie soos hulle s’n werk nie en sy kalender anders as hulle s’n lyk. Kyk, tydsbestuur is nie ons beste eienskap nie; ons is […]