U handewerk

Lees Psalm 138. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie (v 8). Dit duur nogal lank voordat ons weer by ons sinne kom. Ons leer stadig, Here! Ons loop dae, jare, geslagte lank […]