God weet ons is stof

Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is (Psalm 103:14).

Hoe mooi, volgens Genesis 2:18-25, begin die lewe van man en vrou as skepsels van God saam! Ons lees daar dat hulle naak was, maar nie skaam was vir mekaar nie (Genesis 2:25).

Ja, só het hulle in daardie eerste dae voor God se aangesig geleef: in blywende en kinderlike verwondering óór mekaar. Oop en weerloos téénoor mekaar. Bereid om die ander hulle lewe lank met liefde by te staan, te versorg en te beskerm. En só God se droom vir hulle waar te maak. Lees Verder>>

God se droom

Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke” (Genesis 2:18).

Die storie van Genesis 2:18-25 is deur die eeue heen direk aan die instelling van die huwelik verbind.

Daar hoor ons hoe God vir die man ʼn vrou as metgesel geskep het. Die bedoeling was dat hulle mekaar as gelykes sou help en aanvul. En so vir die res van hulle lewe bymekaar sou bly. Lees Verder>>

ʼn Bekeerde lyf

“As jou hand jou van My afvallig laat word, kap hom af” (Markus 10:43).

In Jesus se poging om sy dissipels te leer om, soos Hy, met meer liefde en verdraagsaamheid teenoor sy volgelinge te leef, spreek Hy hulle in Markus 9:42-50 ongewoon hard aan.

Met woorde waarin Hy hulle vermaan én aanmoedig om, soos iemand dit gestel het, nie struikelblokke te wees nie, maar wel padbouers – mense wat elke dag die weg na God vir ander mense oper en toegankliker sal maak. Lees Verder>>

Harde woorde

“Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit beter as ʼn groot meulsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word” (Markus 9:43).

Van die hardste uitsprake wat Jesus tydens sy aardse lewe gemaak het, vind ons in Markus 9:42-50.

In dié gedeelte hoor ons van ledemate wat afgekap moet word, asook van mense wat met meulstene om hulle nekke in die see gegooi sal word. Lees Verder>>

Om waaragtig te leef

Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie (Jakobus 1:22).

Om die waarheid te praat beteken nie altyd dat jou woorde, storie of getuienis volledig met die sogenaamde feite klop nie.

Of dan, dat dit deur klinkklare bewyse ondersteun word nie.

Hoe belangrik feite en bewyse ook al is, leer die praktyk ons dat feite of bewyse dikwels vaag, onaf en fragmentaries kan wees. Dít is so omdat mense, om watter rede ook al, nie altyd alles van ʼn gebeurtenis of voorval haarfyn kan onthou nie. Lees Verder>>

Die waarheid wat vrymaak

Maar U verwag opregtheid diep in ʼn mens se hart … Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal ʼn hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God (Psalm 51:8, 19).

Die debat rondom die aanstelling van ʼn hoofregter in Amerika het nie alleen hierdie groot nasie pynlik verdeel nie. Dit het ook die belang van daardie waardes wat onontbeerlik is vir die vestiging van ‘n eg menslike en regverdige samelewing onder die soeklig geplaas.

Die eerste van hierdie waardes is respek vir die waarheid. In die getuienis van Christine Blasey Ford, wat beweer het die regter het haar in haar jeugjare seksueel geteister, en sy heftige ontkenning daarvan, was dít uiteindelik die groot vraag: Wie is reg? Wie praat die waarheid? Wie moet ons glo? Lees Verder>>

My kosbaarste besitting

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet … (Jesaja 43:4).

Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat Hy my liefhet (Psalm 18:20).

Wat gemaak as jou hoogs talentvolle en briljante kind sukkel om sy voete te vind? Self by tye, tot almal se verleentheid, die pad verlaat wat jy met soveel moeite vir hom help voorberei het?

Dit was die dilemma van ʼn ma wat oor lang jare heen telkens na die rand van moedeloosheid gedryf is deur haar seun se onvoorspelbare en slegte gedrag – gedrag wat daartoe gelei het dat hy in ʼn stadium die skool moes verlaat. Lees Verder>>

ʼn Fondament wat saak maak

As ʼn mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees (Prediker 11:8).

Een van die ontstellende, selfs skrikwekkende, aspekte van ouer word, is dat baie van die inhibisies waarmee jy geleef het in dié jare kan wegval en verdwyn.

Sodat jou ware self, die mens wat jy ten diepste is, al hoe sterker na vore tree.

Hierdie kern van jou menswees wat so ontsluit word, kan verrassend mooi en aantreklik wees. Maar dit kan ook donkerder en meer negatief wees as wat selfs jou eie vriende vermoed het. Lees Verder>>

ʼn Gedig van God vir ander

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Efesiërs 2:10).

Wat die diens waartoe ons almal en veral kunstenaars elke dag geroep word konkreet beteken, het die sangeres Joyce DiDonato pragtig verwoord in haar toespraak voor die studente van 2014.

“Julle,” so herinner sy die studente, “is dienaars van die oor wat troos soek, die oog wat die verkwikking van skoonheid nodig het en die hart wat na stille begrip en ʼn veilige landing verlang. Lees Verder>>

Dit gaan nie oor jou nie

Wees mense wat seën omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry (1 Petrus 3:9).

Die derde stukkie raad wat die sangeres Joyce DiDonato in 2014 aan studente by die bekende Juilliard-musiekskool in New York gegee het, is waarskynlik die belangrikste.

Dit lui kort en kragtig: “It’s not about you.” Dit gaan nie oor jou nie.

Om dit verder te verduidelik, vervolg sy dan: “Julle besef dit dalk nie nou nie, maar julle het nie bowenal studeer om ʼn lewe van roem en bewondering te geniet nie, hoewel ek van harte hoop dat iets daarvan vir julle almal waar sal word. Feit is, dít is nie julle ware bestemming nie, want roem is tydelik en sal net so vinnig soos dit gekom het weer verbygaan. Lees Verder>>

1 2 3 4 9