Hoëpriesters

Lees Hebreërs 5:1-10. Elke hoëpriester is ’n mens … Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes (v 1-2). Ons weet uit die staanspoor waarop dié beredenering gaan uit­loop: Jesus is die groot Hoëpriester. Só verklap verskeie Bybelver­talings dit in die opskrif van hierdie hoofstuk. Maar voorafkennis ofte nie, die troos is enorm. Die […]