Keer terug na jou werk

Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as ʼn arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, ʼn arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie (2 Timoteus 2:15).

Die sangeres Joyce DiDonato se tweede stukkie raad aan die jong studente wat op die drumpel van ʼn artistieke loopbaan gestaan het, sluit nou aan by haar eerste opmerking.

Dit is dat jou werk nie alleen te alle tye onvolkome en onafgerond is nie, maar meer nog, dit kom nooit klaar nie.

Hierdie waarheid is volgens DiDonato belangrik om te onthou, spesifiek wanneer die lewe jou op ʼn dag oorweldig – hetsy as gevolg van vinnige sukses of ʼn verpletterende teleurstelling – en jy dreig om jou kop of jou kalmte te verloor. Om weg te dryf van daardie kern wat jou egte self verteenwoordig. Lees Verder>>

ʼn Nuttige kompas

Maar aan elkeen van ons is ʼn genadegawe geskenk soos Christus dit uitgedeel het (Efesiërs 4:7).

Joyce DiDonato is een van Amerika se beste sangeresse wat gereeld in die bekende Metropolitan Operahuis in New York optree.

In 2014 het sy ʼn aangrypende toespraak by die gradeplegtigheid van die befaamde Juilliard-musiekskool gelewer. Nadat sy die jong studente meer vertel het van haar moeilike pad om bo uit te kom, het sy enkele waarhede met hulle gedeel – waarhede wat haar oor die jare heen gehelp het om haar volle potensiaal as sangeres te verwesenlik. Lees Verder>>

Deursyfer

“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid” (Jesaja 6:3).

Dit is die woorde wat die serafs rondom God se troon gesing het toe Jesaja sy roeping as profeet ontvang het.

In die kerkmusiek en aanbidding deur die eeue heen het dié uitroep as die sanctus begin bekendstaan. Taal is wonderlik, want dit breek wêrelde oop: Saam met die woord sanctus kry ons die woord sanctuary. Dit dui op ʼn plek waar ons iets kosbaar bewaar – van wilde diere tot bedreigde spesies. Lees Verder>>

Doen wat jý kan

Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die Almagtige (Haggai 2:4).

Daar was verskillende redes waarom die volk ná hulle terugkeer uit die ballingskap traag was om God se tempel te herbou.

Die ontnugtering met die land en sy sukkelende ekonomie het hulle allereers lam gelê. Ons ken dit tog: Hoe teleurstelling mense se motivering en dryfkrag kan laat taan. Sodat hulle later net voortploeter, meesal in eie belang en vir eie gerief. Lees Verder>>

Neem ter harte wat gebeur

Julle het ‘n groot oes verwag en min gekry… Waarom? vra die Here die Almagtige. Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk (Haggai 1:9).

Dit ís nou eenmaal so: Wanneer dinge ekonomies en polities swaar of sleg begin gaan, sorg mense gewoonlik eerste vir hulleself.

Só was dit ook in die tyd van die profeet Haggai.

Die terugkeer uit Babilon was vir die volk van Israel destyds ‘n belangrike gebeurtenis. Selfs ‘n grootse wending. Met verwagting het hulle uitgesien na ‘n nuwe toekoms. Maar, byna soos met ons, het die reënboognasie nie gerealiseer nie. Van die groot dinge wat hulle verwag het – ‘n bloeiende ekonomie, groot oeste, sosiale stabiliteit, meer gelykheid en vrede – het niks gekom nie (Haggai 1:9). Lees Verder>>

Die bindstof van goeie vriendskappe

Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink (Filippense 1:3).

Die bindstof van alle goeie verhoudinge of vriendskappe bly daardie kosbare, eenmalige en dikwels onverwagse, ja, selfs onbeplande oomblikke van intieme ontmoeting, aanraking en nabyheid.

Wie van ons ken dit nie?

Daardie gesprek waarin twee innerlike landskappe skielik oormekaar skuif en jy wegstap met die gevoel jou siel het vir ‘n kort oomblik aan dié van die ander geraak.

Of daardie afskeidsoomblik wanneer ‘n geliefde vertrek en jy nog koester aan die laaste gedempte woorde of omhelsing. Lees Verder>>

Watter gees dryf jou?

Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle (Romeine 8:9).

Die wonderlike belofte van Joël oor die gawe van die Gees aan alle mense, het my laat wonder: Watter gees beheers en dryf vandag jou lewe?

Is dit jou eie gees van selfsug en gierigheid, van eiegeregtigheid en rassisme, van weerwraak en geweld, plesier en posisie? Of is dit werklik die Gees van God – die Gees van ware lewe wat ons altyd verby ons eie selfsugtige drome en ambisies neem en gedurig aan God se drome en ideale knoop? Lees Verder>>

Die wonder van Pinkster in ons lewe!

Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien (Joël 2:28-29).

Die groot belofte van Joël 2:28-29 is die belofte van God se Gees wat op alle mense – oud en jonk, vernames en minder aansienlikes – sal kom.

Nie langer nie, so hoor ons, sal net die leiers of die profete, wat meermale soos eensame bome bokant hulle volksgenote uitgetroon het, die wind van die Gees voel nie. Nee, álmal – so verkondig Joël – sal nou in hierdie gawe kan deel. Lees Verder>>

Hand aan hand

Die Here het vir sy land opgekom, Hy het medelye betoon met sy volk (Joël 2:18).

Dit is opvallend hoe God se beloftes in Joël 2 nie net die welsyn en geluk van sy volk raak nie, maar ook die herstel van die land.

In die boek Joël gaan dié twee dinge hand aan hand.

Nadat die profeet die volk opgeroep het om hulle opnuut met nederige berou tot God te keer (Joël 2:12-13), maak hy as ‘t ware die sluise van God se beloftes van oorvloedige liefde en barmhartigheid oor hulle oop. Lees Verder>>

Profetiese troos

Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde (Joël 2:13).

Dit is tog interessant hoe elke slag wanneer rampe toeslaan, hetsy via siekte of verlies, plae of epidemies, die praatjies en vrae oor God weer opvlam.

Vir sommige is sulke omstandighede ‘n bewys dat God afwesig, dood en selfs volledig irrelevant is.

Ander wat wel God se bestaan aanvaar, wonder weer oor die aard van God se planne. Is God nie maar onvoorspelbaar, wispelturig en selfs toornig is nie – ‘n God wat eerder straf as vergewe? Lees Verder>>

1 2 3 4 5 9