“As U wil …”

Lees Lukas 22:39-46. “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg” (v 42). Dit is een van die mees sensitiewe sake waaroor gelowiges dikwels wroeg, dié oor God se wil. Gelowiges word opgeroep om God se wil te soek. Jesus leer ons om te bid dat God se wil sal geskied […]