Sonder verwyte

“Hy was nog ver weg, toe het sy pa hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom om die nek geval en hom gesoen” (Lukas 15:20).

Dikwels wanneer ek die troos vergeet wat die evangelie ons bied, dink ek aan ʼn eenvoudige verhaal waarvoor my kinders, toe hulle kleiner was, baie lief was.

Dit gaan oor die voortvarende dogtertjie Charlotte wat altyd gereed was vir nuwe avonture. Al was die meeste van haar inisiatiewe oorhaastig en riskant. En dan was daar haar goeie vriend, Patrick, wat altyd aan haar sy was, maar veel meer beskeie en versigtig as Charlotte. Sodat sy hom dikwels van lafhartigheid en pieperigheid beskuldig het. Lees Verder>>

Dienaars van die waarheid

Leef as kinders van die lig! Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid (Efesiërs 5:8-9).

‘n Derde vrug van ‘n lewe as kinders van die lig, is om dienaars van die waarheid te wees.

Op ‘n eerste vlak beteken dit gewoon, soos Paulus dit in Efesiers  4:25 stel, dat ons leuens sal vermy en leer om met ons naaste die waarheid te praat. Lees Verder>>

Die sisteme waarbinne ons leef

Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie; stel dit eerder aan die kaak (Efesiërs 5:10-11).

Om God se geregtigheid te soek en só as kinders van die lig te lewe, beteken, veral in óns konteks, natuurlik veel meer as net om aalmoese aan die armes uit te deel.

Hoewel hierdie vorm van gunsbetoning nie nagelaat mag word nie, moet dit aan die ander kant ook altyd met onderskeidingvermoë gedoen word. So nie kan ‘n mens, ondanks goeie bedoelings, die behoeftiges ongesond afhanklik hou en selfs in ‘n bepaalde vorm van kwaad sterk. Lees Verder>>

Om ʼn goeie mens te wees

Wees goed vir mekaar, welwillend, terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het (Efesiërs 4:32).

In Efesiërs 4 – 5 herinner Paulus ons aan een van die belangrikste waarhede wat ons in die loop van ons lewe kan hoor – dit is dat die vriendelike lig van Christus se liefde wat alle donkerte en wanhoop verdryf, reeds oor ons skyn.

En dat ons elke dag uitgenooi word om ons lewe daaronder te stel. Alleen só word ons lewe die moeite werd, word dit ʼn lewe wat vrugbaar en vol betekenis is.

Die eerste vrug van ʼn lewe wat in die lig van Christus se liefde floreer, volgens Paulus, is goedheid (Efesiërs 5:9). Dit is ʼn lewe wat, hoe ongelooflik dit ook al klink, iets van Christus se eie goedheid en guns begin afspieël. Lees Verder>>

Ons is kinders van die lig

Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou is die Here julle lig. Leef as kinders van die lig (Efesiërs 5:9).

Een van die ou mites waarmee die geheime en die gang van ons geskiedenis oor eeue heen beskryf en verklaar is, is dat dit ʼn konstante stryd tussen goed en kwaad, tussen lig en donkerte behels.

ʼn Verdere aspek van dié siening is dat die mens in die loop van die lewe aan een van dié twee kante leef of stry. Deur wat mense doen of sê, bevorder hulle óf die saak van die lig óf die saak van die donkerte.

Hierdie stryd of spanning wat ons geskiedenis kenmerk, aldus die bekende mite, is natuurlik heelwat ingewikkelder. Lees Verder>>

Met sekerheid en oortuiging

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie (Psalm 23:1).

Dit is altyd die moeite werd om na sekere tekste of boeke terug te keer en hulle met nuwe aandag te lees.

Só ontdek ʼn mens dikwels nuwe waarhede of jy kry ʼn vars perspektief op ou waarhede. Boonop word jy ouer en ryper. Wat daartoe bydra dat jy sekere waarhede beter verstaan of dinge raaksien wat jy voorheen gemis het.

So lees ek onlangs weer Psalm 23, sekerlik die bekendste psalm in die Bybel. Trouens, as daar een psalm is wat ek vandag nog woord vir woord uit my kop ken, is dit dié psalm. Tog sien ek by die herlees van hierdie psalm iets daarin raak wat ek vroeër nie so duidelik bemerk het nie. Lees Verder>>

Die uitnemende weg

Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense (Romeine 12:17-18).

Ons almal ken die verraad van ʼn vertroueling.

Dit is wanneer iemand wat jy vertrou het, wat naby aan jou was en op wie se vriendskap en lojaliteit jy volkome gereken het, jou op ʼn dag skielik in die steek laat – selfs teen jou draai en jou kwaadwillig beledig of te na kom. Lees Verder>>

Dit help ons om op te hou kla

U het my gerou in ʼn koordans verander, my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord (Psalm 30:12).

Oor die waarde en voordele van ʼn gesonde spiritualiteit, of dan ʼn egte en deurleefde geloofslewe, het iemand eenmaal kort en kragtig geskryf:

“It gets you to stop whining. It makes whining the least appropriate response to suffering.” In Afrikaans vertaal: “Dit help jou om op te hou kla. Dit ontmasker ʼn aanhoudende gekla en gesanik as die mins gepaste reaksie op lyding.”

Natuurlik sluit ʼn egte geloofslewe nie uit dat ons soms kan en moet kla nie. Die klaagpsalms en ʼn boek soos Job gee ons juis toestemming daartoe. Maar uiteindelik moet die geestelike krag wat uit ons geloofsvertroue voortspruit ons help om nie in ons klaagliedere vas te val nie. Lees Verder>>

Om God weer herkenbaar te maak

Net so moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik (Matteus 5:16).

In een van sy laaste radio-onderhoude praat die digter-sanger Leonard Cohen aangrypend oor die waarde van sy Joodse agtergrond.

Hy verwys onder meer na een van die groot temas van die Kabbalistiese denke, die meer mistieke kant van die Judaïsme. Dit is die gedagte dat die Joodse denke deurlopend aangedryf word deur die verlange om God se aangesig in die wêreld te herstel. Lees Verder>>

Om te leef van goeie herinneringe

Soek die Here en sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Roep die wonders wat Hy gedoen het in herinnering (Psalm 105:4-5).

Een iets wat ons by die Israeliete kan leer, is hoe hierdie volk in tye van nood en swaarkry nie toegelaat het dat die smart en ellende daarvan hulle oorweldig nie.

In sulke tye, so lees ons in Psalm 105, het die Israeliete telkens geleef vanuit die positiewe herinneringe aan God se goeie dade in hulle lewe. Aan die wonders wat Hy vroeër vir hulle gedoen het (105:4-5). Lees Verder>>

1 2 3 4 5 13