Ek wil stil wees en op U wag

Here, hoor tog my gebed; laat my hulpkreet U bereik! Moet tog nie u gesig vir my verberg in my tyd van nood nie. Draai u oor na my in die tyd wanneer ek roep. Antwoord my gou (Psalm 102:2-3).

ʼn Ander manier om te leer om met volgehoue aandag voor die aangesig van God te leef, is om die gebede van ander gelowiges te gebruik.

En daar is talryke boeke wat ons hiermee kan help.

Jörg Zink, die Duitse teoloog, het reeds in 1970 sy Pad na gebed geskryf, ʼn boek waarin hy nie net praktiese leiding oor gebed gee nie, maar ook sekere gebede aanbied waarmee ons daagliks na God toe kan gaan. Een so ʼn gebed gaan oor die waarde van stilte en hoe dit ons kan help om te midde van ʼn veelheid aansprake tog God se stem te hoor. Lees Verder>>

ʼn Bron vir sin en rigting

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ʼn regte lewenswyse te kweek (2 Timoteus 3:16).

Tydens my jeugjare was daar meer as een manier waarop ons geloof gevorm en gevoed is.

Naas kerkgang was die belangrikste hiervan om die Bybel te leer ken, om selfs sekere Skrifgedeeltes te memoriseer. En om só, in pas met Psalm 1 se oproep (Ps 1:2), ons gedagtes gereeld in God se woord en wil te drenk. Lees Verder>>

Aandagafleibaar

Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie … maar wat vreugde in die wet van die Here vind en sy wet dag en nag prewelend opsê (Psalm 1:1-2).

Aandagafleibaarheid is die term wat gebruik word wanneer mense toelaat dat hulle aandag gedurig rondspring sodat hulle sukkel om dit by een ding te bepaal.

Hoewel dit vandag algemeen as ʼn sielkundige gesteldheid aanvaar word, is die neiging daartoe natuurlik so oud soos die berge. Lees Verder>>

Die eerste plig van die liefde

Dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie (Jakobus 1:19).

Iemand het onlangs opgemerk dat ons in ʼn eeu van onvoltooide sinne leef.

Dit is waar – luister maar waar mense ontmoet en gesprek voer. Hoe hulle mekaar dikwels onbewustelik onderbreek, die ander opgewonde met hulle stories in die rede val, of onmiddellik raad begin aanbied. Sodat die ander nooit hulle sinne voltooi kry nie, maar net al hoe stiller word. Lees Verder>>

Die vyand tussen ons twee ore

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4:6-7).

Leard Hamilton is ʼn bekende Amerikaanse branderplankryer en model wat in Hawaii grootgeword het.

Vroeg in sy lewe reeds het hy hom onderskei as iemand met ongekende liggaamlike en emosionele krag, die seldsame vermoë om in kritieke en bedreigende situasies deurentyd kalm en bedaard te bly. Lees Verder>>

Die bitter prys van arrogansie

Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges (Romeine 12:16).

My familie dink my televisie-smaak is soms vreemd, indien nie selfs bisar nie.

Maar ek hou van die boeiende National Geografic-program oor lugvaartongelukke. Die uiteenlopende redes vir hierdie ongelukke interesseer my. Soms is dié ongelukke die gevolg van onverwagte meganiese of elektroniese probleme. Ander kere spruit dit voort uit ʼn reeks menslike foute of flaters. Lees Verder>>

Die twee vlakke van angs

Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U (Psalm 88:2).

“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My” (Johannes 14:1).

Dit het onlangs tot my deurgedring dat angs op twee vlakke kan lê.

Die eerste is daardie angs wat veroorsaak word deur die een of ander trauma of terugslag soos die onverwagse dood van ʼn geliefde of die slegte nuus van ʼn ongeneeslike siekte. Lees Verder>>

Egte vernuwing werk só

Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig (Jeremia 1:10).

Onlangs vertel iemand oor ʼn radioprogram van ʼn belangrike projek. Dit staan bekend as “dekonstruksie vir rekonstruksie” en is daarop gemik om mense se woonomstandighede in die townships te verbeter.

Die resep is eenvoudig: Die ou en vervalle shack word afgebreek ten einde ʼn nuwe en veiliger woonplek op te rig. Die verbasende, volgens die verteller, is egter dat die inwoners aanvanklik skrik vir hierdie proses en openlik traag is om hulle ou woonplek te laat gaan. Allereers omdat die afbreekproses ʼn soort pynlike ontbloting meebring. Lees Verder>>

Twee kronieke

Maar ʼn mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood (Jakobus 1:14-15).

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, sal hy as oorwinningsprys ontvang die lewe wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet (Jakobus 1:12).

Jakobus se beskrywing van hoe mense verlei kan word tot ʼn lewe van groter donkerte en dood bly relevant, ook vir ons tyd. Lees Verder>>

Ons aardse lewe is net so belangrik

Dié Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat (Spreuke 1:2).

In sy kommentaar op die boek Spreuke, wys Eugene Peterson, die Kanadese geestelike, insiggewend daarop hoe baie mense die Bybel bloot sien as ʼn hulpmiddel om hulle in die hemel te kry, om hulle te help om hulle te red.

Terwyl hy toegee dat die Bybel wel erns maak met die hoop op ʼn lewe ná die dood, herinner hy ons tereg daaraan dat die Bybelskrywers hulle ewe sterk besig gehou het met die belang van ons aardse lewe. In sy woorde: “In our Scriptures, heaven is not the primary concern, to which earth is a tagalong afterthought. ‘On earth as it is in heaven’ is Jesus’ prayer.” Lees Verder>>

1 2 3 4 5 15