Voor u oë

Lees Psalm 119:153-160. Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet (v 159). Ek maak staat op u oë, Here, om beter te kan sien as ek. Verder, dieper, meer intens. Maar wanneer U my sien, o Heer, moet u kyk tog sag wees. […]