Die vyand tussen ons twee ore

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4:6-7).

Leard Hamilton is ʼn bekende Amerikaanse branderplankryer en model wat in Hawaii grootgeword het.

Vroeg in sy lewe reeds het hy hom onderskei as iemand met ongekende liggaamlike en emosionele krag, die seldsame vermoë om in kritieke en bedreigende situasies deurentyd kalm en bedaard te bly. Lees Verder>>

Die bitter prys van arrogansie

Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges (Romeine 12:16).

My familie dink my televisie-smaak is soms vreemd, indien nie selfs bisar nie.

Maar ek hou van die boeiende National Geografic-program oor lugvaartongelukke. Die uiteenlopende redes vir hierdie ongelukke interesseer my. Soms is dié ongelukke die gevolg van onverwagte meganiese of elektroniese probleme. Ander kere spruit dit voort uit ʼn reeks menslike foute of flaters. Lees Verder>>

Die twee vlakke van angs

Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U (Psalm 88:2).

“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My” (Johannes 14:1).

Dit het onlangs tot my deurgedring dat angs op twee vlakke kan lê.

Die eerste is daardie angs wat veroorsaak word deur die een of ander trauma of terugslag soos die onverwagse dood van ʼn geliefde of die slegte nuus van ʼn ongeneeslike siekte. Lees Verder>>

Egte vernuwing werk só

Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig (Jeremia 1:10).

Onlangs vertel iemand oor ʼn radioprogram van ʼn belangrike projek. Dit staan bekend as “dekonstruksie vir rekonstruksie” en is daarop gemik om mense se woonomstandighede in die townships te verbeter.

Die resep is eenvoudig: Die ou en vervalle shack word afgebreek ten einde ʼn nuwe en veiliger woonplek op te rig. Die verbasende, volgens die verteller, is egter dat die inwoners aanvanklik skrik vir hierdie proses en openlik traag is om hulle ou woonplek te laat gaan. Allereers omdat die afbreekproses ʼn soort pynlike ontbloting meebring. Lees Verder>>

Twee kronieke

Maar ʼn mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood (Jakobus 1:14-15).

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, sal hy as oorwinningsprys ontvang die lewe wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet (Jakobus 1:12).

Jakobus se beskrywing van hoe mense verlei kan word tot ʼn lewe van groter donkerte en dood bly relevant, ook vir ons tyd. Lees Verder>>

Ons aardse lewe is net so belangrik

Dié Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat (Spreuke 1:2).

In sy kommentaar op die boek Spreuke, wys Eugene Peterson, die Kanadese geestelike, insiggewend daarop hoe baie mense die Bybel bloot sien as ʼn hulpmiddel om hulle in die hemel te kry, om hulle te help om hulle te red.

Terwyl hy toegee dat die Bybel wel erns maak met die hoop op ʼn lewe ná die dood, herinner hy ons tereg daaraan dat die Bybelskrywers hulle ewe sterk besig gehou het met die belang van ons aardse lewe. In sy woorde: “In our Scriptures, heaven is not the primary concern, to which earth is a tagalong afterthought. ‘On earth as it is in heaven’ is Jesus’ prayer.” Lees Verder>>

ʼn Gesonde middeweg

Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te kry! (Spreuke 4:7).

Een van die belangrike balanse wat ons in ons lewe moet vind en handhaaf, is dié tussen ʼn gesonde spaarsin en verstandige besteding.

Wie na een van hierdie kante oorhel of oorboord gaan, val maklik vas in óf ʼn inhiberende en selfs verlammende vorm van inhaligheid óf ʼn leefstyl van onbeheersde en oordadige verkwisting. Albei hierdie vorme van lewe kan, ironies genoeg, ons lewe op die lang duur oneindig beperk en verarm. Lees Verder>>

So word ʼn reputasie vernietig

“Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel” (Matteus 5:44).

Oor wat dit beteken om jou vyande lief te hê, of hulle ten minste met deernis te behandel, is daar al verskeie insiggewende uitsprake gemaak.

Die bekendste hiervan is waarskynlik dié van Abraham Lincoln wat oor hierdie radikale gebod van Jesus die volgende vraag gevra het: “Do I not destroy my enemy when I make him or her my friend?” Lees Verder>>

Die dwaasheid van selfverheffing

Kennis begin met die dien van die Here (Spreuke 1:7).

Selfverheffing bring vernedering; wie nederig is, het wysheid (Spreuke 11:2).

Onlangs loop ek ʼn interessante boek vol lewenswyshede van verskillende musikante in ʼn boekwinkel raak.

Sommige aanhalings gaan oor die opwinding van die kreatiewe proses, selfs die verwondering dat ander nie daardie spesifieke kreatiewe geleentheid of opening raakgesien en gevul het nie. Lees Verder>>

Só help ons mekaar

Aan elkeen afsonderlik word ʼn werking van die Gees gegee tot voordeel van almal (1 Korintiërs 12:7).

Ek het ʼn vriend wat openlik erken dat hy maklik angstig raak, veral wanneer dinge nie uitwerk soos hy dit beplan het nie.

Soos toe hy eenkeer op pad lughawe toe vertraag is en byna sy vliegtuig verpas het. Tot vandag toe onthou hy die angssweet van die oomblik. Lees Verder>>

1 2 3 4 5 14