Home » Maart » Daar is net een deur

Daar is net een deur

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe” (Joh 14:6).

Toe George Whitfield, die groot herlewingsprediker, eenkeer met ’n groot groep mense gepraat het oor die bloed van Jesus wat die enigste weg na die Vader open, was daar twee roekelose jong mans in die gehoor. Toe Whitfield in sy preek sê: “Die Here sal die deur na die hemel eenmaal toemaak vir almal wat sonder die bloed van die Lam daar wil inkom,” draai een van die mans spottend na sy maat en fluister: “Ag wat, ons hoef die prediker maar nie te ernstig op te neem nie. Daar sal altyd weer ’n ander deur oopgaan.”

Toe gebeur daar ’n wonderwerk. Sonder dat Whitfield gehoor het wat die jong man gesê het, herhaal hy op ingewing van die Gees byna woordeliks wat die jong man so pas gesê het: “Miskien is daar een van u wat dink dat u my nie maar nie te ernstig hoef op te neem nie, dat daar altyd weer ’n ander deur sal oopgaan. Vir u wil ek sê: Daar sal ’n ander deur oopgaan, maar dit sal die deur na die hel wees, die deur na die buitenste duisternis, waar hulle huil en op die tande kners.”

Die twee mans is met baie stof tot nadenke daar uit.

Laat ons goed begryp: Daar is maar een weg tot die Lewe, en dit is die weg van vergifnis. Die enigste deur waardeur ons kan gaan om vergewe en gered te word, is Jesus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe (Joh 14:6).

Op watter weg is jy? Watter deur is voor jou oop?

Daar is maar een weg tot die Lewe, en dit is die weg van vergifnis.

Here Jesus, ek het my kop genoeg teen toe deure gestamp, genoeg deur vals ingange gestap. U is nou my weg, my waarheid en my lewe. Amen.

Johan Cilliers