Dag 58: Wees radikaal!

Daar kom toe mense wat ’n verlamde man na Hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant Hom oop, en nadat hulle ’n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: “Vriend, jou sondes word vergewe!” (Mark 2:3-5).

Ons kan so baie uit hierdie verhaal in Markus 2 leer. Die verlamde man se vriende het besef Goddelike kanse moet dadelik aangegryp word. Daarom het hulle Petrus se woonhuis se dak oopgebreek om hulle verlamde vriend tot voor Jesus se voete te laat afsak. Praat van radikaal! Maar môre sou Jesus dalk weg wees, en dan het hulle hierdie unieke kans misgeloop. Daarom het hulle desperate planne gemaak om hulle verlamde vriend by Jesus uit te kry.

Dít is radikale geloof. En dit is wat gebeur wanneer jy net een dag op ’n slag het om die wêreld te verander, of om ander mense te help. Dan moet jy dakke afbreek en alle konvensies oorboord gooi. Dan tel fatsoenlikheid en sulke dinge veel minder as die lewens wat daadwerklik deur Christus vernuwe kan word.

Jesus self het nooit gewag tot ’n volgende dag nie. As Hy op ’n sabbat ’n sieke raakgeloop het, het Hy hom of haar gesond gemaak. Al het dit uiteindelik sy doodsvonnis beteken, kon Jesus mense nie afskeep nie. Stukkende mense was sy rigtingwysers.

Jy is gekies as ’n impakspeler om vandag teen God se spoed ’n daadwerklike verskil in die wêreld te maak. Laat jou lig vandag skyn. Laat jou teenwoordigheid tel. Maak die regte impak. Hou op om so ’n skrikwekkende toekomsbeplanner te wees. Doen vandag net ’n paar keer wat reg is. En geniet dit, maak nie saak wat môre inhou nie.

Al leef jy net een dag in jou hele lewe op so ’n radikale manier dat die engele in die hemel daarvan kennis neem, het jy meer gedoen as ander mense in duisend dae. Al doen jy vandag net een regte danspassie, is dit veel meer as mense wat hulle lewe lank op die verkeerde ritme rondploeter.

Is daar ’n dak wat vandag vir jou wag?

Here Jesus, gee my die wysheid om eenmalige geleenthede raak te sien en die waagmoed om dit met albei hande aan te gryp, al moet ek ’n dak afbreek. Amen.