“Jy moet iets vir die Here doen”

Op hulle reis het Jesus in ’n dorp gekom waar ’n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. Sy het ’n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie” (Luk 10:38-42).

“Ek moet iets vir die Here doen.”

Wie weet hoeveel keer het ek dit al gedink, of ander mense dit hoor sê. Te lank het ek gedink geloof gaan oor aksies, veldtogte en programme wat ek vir die Here moet reël. Die wêreld moet gered word. Sondaars moet ingebring word. Gemeentes moet geplant word. Bybels moet versprei word. Herlewing moet aangewakker word. Om alles te kroon, het die klem mettertyd verskuif vanaf iéts vir die Here doen na iets gróót vir Hom doen.

Dis nie verkeerd om groot dinge vir God te doen nie. Of om groot drome vir Hom te droom nie. Maar daar is een vraag wat altyd voor hierdie wat-kan-ek-doen-vraag gevra moet word: Wat vra die Here van my?

Dit gaan nie oor wat ons vir die Here moet doen nie, maar wat Hy van ons vra om te doen. Dít is die regte vraag: nie wat ek wil nie, maar wat God wil! As ons vra wat God wil hê, gaan ’n ander wêreld voor ons oop, een waarin ons ontdek watter plan die Here met ons lewe het.

Lukas 10:38-42 help ons hier. Wat ’n bevryding ontdek ons in hierdie verhaal. In hierdie verhaal gaan dit nie oor doen nie, maar oor rus. Dit gaan vir Jesus oor ons nuwe identiteit in Hom. Dit gaan oor ons wees by Hom, ons sit aan sy voete, vóórdat Hy enige opdragte aan ons uitdeel. Dit gaan hier oor ’n diep verhouding met Jesus; nie oor al die groot dinge wat ons vir Hom moet doen nie.

Ek het gehoor: “Jy moet iets vir die Here doen,” maar nou weet ek die belangrikste is om aan Jesus se voete tot rus te kom.

Vir die volgende paar dae gaan ons kyk wat ons nog uit hierdie verhaal kan leer oor hoe om ’n dissipel van Jesus te wees.

My Here, U weet dat ek graag iets vir U wil doen, maar ek weet dit is belangriker om na U toe te kom as wat dit is om na die wêreld toe uit te gaan. Help my sodat ek, soos Maria, altyd eers by u voete sal kom sit. Amen.