Data van die lewe

“Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook” (Joh 11:25).

’n Gelowige man het eenkeer vir sy vriende gesê: “Ek is oud en siek. Een van die dae sal ek sterf. Julle sal in die koerant daarvan lees. Die begrafniskolom sal die nodige inligting bevat. Ek sê vir julle: Moenie ’n enkele woord daarvan glo nie! Want as julle dit lees, sal ek lewend wees, springlewendig – in die Vaderhuis by my Vader.”

Dood, en tog lewend! Want Jesus het belowe: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” (Joh 11:25). Ons sterwensdata sal ook eendag in ’n doodsberig verskyn. Indien nie, sal ons in elk geval begrawe of veras word. Sekerlik kan ’n mens hierdie feit nie ignoreer nie. Maar jy hoef ook nie toe te laat dat dit jou lewe bepaal nie. Jy moet in sekere sin oor die dood heen kyk na en deur die dood heen dink aan … die lewe.

Want daar is belangriker feite oor jou as dié in jou sterwensberig, naamlik jou ewigelewe-data. Dié data sien ’n mens nie in die koerante nie. Maar dit is opgeteken! “Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ’n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het” (Op 20:12).

Dié data kan jy maar glo. Elke woord daarvan. Die vraag is: Staan jou naam in die boek van die lewe?

Here, ek weet dat ek sal sterf. Dankie dat ek kan weet dat ek ook sal leef. Amen.