Home » Maart » Die evangelie is die evangelie

Die evangelie is die evangelie

As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie (1 Kor 15:13).

Om te sê ons bely in die opstanding van die vlees, sê ons glo werklik ons sal eendag liggaamlik opstaan. Dat ons dit kan bely, is ’n vrug van die handelinge van die drie-enige God in ons belang. Die belydenis oor die opstanding van die vlees is in sekere sin ook ’n samevatting van die Christelike geloof en ’n kernagtige verwoording van ons hoop. Alles wat ons glo, staan of val immers met hierdie belydenis oor die opstanding van die gelowiges.

Waarom dit juis so is, gaan ons in die volgende maand se boodskappe ontdek. As vertrekpunt kan ons sê: Die opstanding van die vlees, ons opstanding, is alleen moontlik omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Die een kan nie van die ander losgemaak word nie. Paulus sê byvoorbeeld baie duidelik in 1 Korintiërs 15:12-13:

“As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie.”

Maar nou is Christus opgewek! Dis die evangelie. Daarom sal ons opgewek word. Dis ook die evangelie. Kan jy die een glo en nie die ander nie? Nee! Die evangelie is die evangelie …

Alles wat ons glo, staan of val met die belydenis oor die opstanding van die gelowiges.

Jesus, U leef! En ek met U. Amen.

Johan Cilliers