Home » Maart » Die hardlopende vader

Die hardlopende vader

“Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom” (Luk 15:20).

Die tweede beeld van die Vader wat ons in die gelykenis van die vergewende vader aantref (Luk 15:11-32), is dié van die hardlopende vader. Die dag toe die seun uit die vreemde land terugkeer, verander die houding van die swygsame vader. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien.” Dit dui daarop dat hy gedurig vir sy seun op die uitkyk gebly het, hom gestaan en inwag het. Die pa het “hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom” (v 20). In die oorspronklike teks word die pa se hartlike verwelkoming nog verder onderstreep. Daar staan: Die pa se hart was in hom omgekeer, onstuimig weens sy liefde en medelye. Eintlik staan hier ook: Die pa het sy seun sonder ophou, aanhoudend gesoen, as’t ware met soene bedek.

Van al die beelde van ons hemelse Vader is dit sekerlik een van die aangrypendstes: die God wat na ons toe hardloop, wat ons omhels en soen.

’n Mens hoor die voetstappe van God dreun in elke bladsy van die Bybel. Jy hoor dit in die geskiedenis. Jy hoor dit veral op Golgota. Want so ywerig was God om ons tegemoet te kom dat Hy in Christus Homself tot in die dood en in die graf gehardloop het.

God se vergewensgesindheid bring sy voete in beweging! Het jy al sy voetstappe gehoor?

So ywerig was God om ons tegemoet te kom dat Hy in Christus Homself tot in die dood en in die graf gehardloop het.

Vader, ek hoor U hardloop! Ek is dit nie werd nie, maar ek hardloop ook na U toe. Amen.

Johan Cilliers