Home » Maart » Die koste van vergifnis

Die koste van vergifnis

Sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie (Heb 9:22).

Vir ons om vergifnis vir ons sonde te ontvang, het Jesus oneindig baie gekos. Dit het sy lewe gekos. Daarom mag vergifnis nooit tot ’n oppervlakkige, goedkoop saak gereduseer word nie. Dit mag nooit iets wees wat ons maar kan aanvaar, kan glo, sonder dat dit ons lewe verander nie. Nee, so ’n “geloof” bestaan nie. Net so min as wat daar vergifnis sonder die vergieting van bloed kan wees (Heb 9:22).

Die verhaal van biskop Martinus illustreer dit treffend. Die duiwel het een nag in die gestalte van die verheerlikte Jesus aan hom verskyn. Hy het Martinus heuning om die mond begin smeer: “Martinus, jy het my so getrou gedien dat ek nie anders kon as om by jou besoek af te lê nie. Sien jy nou hoe lief ek jou het? Ek verskyn aan jou voordat ek aan enigiemand anders verskyn!”

“Maar wie is u dan?” vra Martinus.

“Ek is jou Heiland, Jesus,” antwoord die duiwel.

“Waar is u wonde dan?” vra Martinus.

Waarop die duiwel antwoord: “Ek kom nie nou van die kruis af nie; ek kom nou van die hemel af, in my heerlikheid.”

Martinus se antwoord? “Gaan weg voor my oë. Jy is die duiwel. ’n Heiland sonder wonde mag ek nie sien nie. Die enigste Heiland wat ek erken en bely, is die Een wat die tekens van sy lyding kan wys.”

Dra jou Heiland die wonde van jou sonde? Die littekens wat jou vergifnis Hom gekos het? Dien Hom dan met dankbaarheid.

Die enigste Heiland wat ek erken en bely, is die Een wat die tekens van sy lyding kan wys.

Jesus, Gekruisigde, U en U alleen is my Verlosser. Amen.

Johan Cilliers