Die kruis het ons van die klip verlos

“Dit is volbring!” (Joh 19:30).

In die Griekse mitologie is daar die patetiese figuur van Sisyphus. Hy het ’n fout gemaak en die gode het hom gestraf. Sy straf was om ’n swaar klip teen ’n steil berghang uit te rol. Steunend en kreunend, swetend en swetsend het Sisyphus dit gedoen, maar elke keer net voordat hy die groot klip oor die spits van die berghang kon rol, het dit uit sy greep geglip en afgerol tot aan die voet van die berg. Dan moes Sisyphus maar weer begin, voor begin. Kreunend en steunend, swetend en swetsend … vir ewig.

Baie mense ly so onder die swaar vrag van hulle skuld. Dit mergel hulle uit na liggaam, siel en gees. Hulle ervaar dit as die straf van God. Maar dit is omdat hulle nog nie die evangelie verstaan nie. Want die evangelie sê God het Iemand gestuur om sy skouer onder ons klip in te druk en dit namens ons teen die steil berghang uit te stoot, oor die kruin te stoot, sodat ons tot rus kan kom, sodat ons verlos kan word van die vrag van ons skuldklip. Dit het Jesus op die Kopbeenkoppie, Golgota, gedoen. Daar waar Hy uitgeroep het: “Dit is volbring!” (Joh 19:30).

Jy hoef nie vasgevang te wees onder jou skuldlas nie. En hou op sweet en swets …

Die swaar las van ons skuld mergel ons uit na liggaam, siel en gees. Maar dit is onnodig! Jesus het uitgeroep: “Dit is volbring!”

Here Jesus, dankie dat U my uit die sieldodende kringloop van skuld en sonde en sukkel gehaal het om my in die lewensiklus van vryspraak en vergifnis en vrede te plaas. Amen.

Johan Cilliers