Home » Maart » Die vergeetagtige vader

Die vergeetagtige vader

“Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!” (Luk 15:22).

Die derde beeld van die Vader wat Lukas 15:11-32 vir ons gee, is dié van die vergeetagtige vader. Daar staan die seun met sy vuil bedelaarsvodde aan die lyf, met die varkhokreuk wat nog aan hom kleef. Hy stamel nog sy belydenis: “Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie” (v 21). Maar nog voordat hy sy belydenis kan voltooi, werp die pa sy arms om sy seun, omhels en soen hom. Daarmee sê hy: Jou sondes is vergewe! Dis afgehandel! “Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan,” vra die pa sy werksmense, “sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!” (v 22). Dit alles is simboliese tekens dat die seun herstel word in sy vorige posisie as seun en erfgenaam. Hy hoef nie soos ’n dagloner vir sy pa te werk nie (v 19). Hy neem weer die ereposisie van ’n seun in die familie in.

Ek is besonder bly oor hierdie beeld van ons hemelse Vader. As Hy alles moes onthou wat ek al gedoen het, sou ek nooit na die Vaderhuis kon of wou terugkeer nie. Maar nou maak God se vergewensgesindheid Hom vergeetagtig. Hy het ons sondes agter sy rug gewerp (Jes 38:7, 1953-vertaling). Hy kyk nie elke keer om en sien dit weer nie. God vergeet daarvan. Want so is Hy – die vergewensgesinde, vergeetagtige Vader!

Laat ons daarom ook so teenoor ander mense wees.

As God alles moes onthou wat ek al gedoen het, sou ek nooit na die Vaderhuis kon of wou terugkeer nie.

Vader, vergeet my sonde! Onthou u liefde. Amen.

Johan Cilliers