Home » Kerstyd » Die volheid van die tyd

Die volheid van die tyd

Die oud-kerklike liturgie vir die bediening van die nagmaal bevat hierdie woorde: “In die volheid van die tyd het U u Seun, Jesus Christus, na die wêreld toe gestuur om ons sonde te kom dra, om alle dinge met God te kom versoen, om die vrede te kom herstel deur sy bloed wat aan die kruis gevloei het.”

Drie woorde: volheid, versoen en vrede.

Dié woorde roep assosiasies op van goedheid, heelmaak, voorberei, herstel, balsem en hoop. Die volheid van ’n swangerskap, die herstel van iets wat stukkend was, die diepgaande vergifnis en die skoonmaak van God se balsem. Die volheid word verbind met die woorde van Paulus in Galasiërs: “My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry” (Gal 4:19). Volheid van tyd en die gestalte van Christus. Versoening en herstel. Op pad.

Daarom is die nagmaal nie slegs ’n herinnering aan die kruis nie, maar ook aan die krip. Die krip was die volheid van die tyd en die weerspieëling van die volheid wat wag.