Die vrolike vader

“En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!” (Luk 15:23).

Die vierde beeld wat ons in die gelykenis van die vergewende vader (Luk 15:11-32) aantref, is dié van die vrolike vader. Want toe die verlore seun terugkeer, begin die vrolikheid. “Bring die vetgemaakte kalf, slag hom,” hoor ons die pa sê, “en laat ons eet en feesvier! Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry” (v 22, 24).

Ek kan my voorstel dat die pa van gas na gas, van vertrek na vertrek in sy vaderhuis met die baie woonplek gestap het, en dat sy vrolike stem weerklink het: “Dood … lewend; verlore … gevind!”

Hierdie beeld herinner ons daaraan dat die Bybel sê daar is in die hemel blydskap oor een sondaar wat hom of haar bekeer. Meer nog, daar is vreugde in die hart van God, ’n beroering in sy diepste wese, wanneer een sondaar tuiskom. Net so seker as wat daar ontsteltenis in die hel onder Satan en sy engele is daaroor.

Het jy al die vrolike gelag van die Vader hoor weerklink oor jou sonde wat vergewe is? Het jy al die hart van God bly gemaak?

Daar is vreugde in die hart van God, ’n roering in sy diepste wese, wanneer een sondaar tuiskom.

Vader, dikwels is my godsdiens net ’n stel morbiede reëls en regulasies. Laat ek tog vandag diep in u hart kyk en u vrolikheid by U aansteek. Amen.

Johan Cilliers