Donasie

Mema is die e-Publikasie-afdeling van Bybel-Media. Met bekostigbare produkte en materiaal is die fokus op geestelike begeleiding en groei vir alle gelowiges.

As ’n nie-winsgewende maatskappy word dié produkte grotendeels moontlik gemaak deur donasies van ons lojale donateurs/verbruikers.

Indien u die groot taak finansieel wil ondersteun, kontak ons op een van die volgende maniere:

•  Telefoon: 021 864 8268

•  E-pos: fondswerwing@bmedia.co.za

•  Posadres: Fondswerwing, Privaatsak X5, Wellington 7654