Home » Maart » Duur gekoop

Duur gekoop

Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort (1 Kor 6:20, 1953-vertaling).

Die boodskap van vergifnis is ongelooflik groot. Maar ons kan dit verklein en verskraal. Ons kan dit holrug ry sonder dat dit een jota of tittel aan ons lewe verander. Dan redeneer ons so: “As alles dan genade is, vra dit mos geen gehoorsaamheid van my kant nie. Laat ons dan maar eet en drink en vrolik wees, want God sal tog vergewe.” Voltaire het presies dit gesê toe hy sinies opgemerk het: “God sal vergewe; dit is immers sy werk. Hy is dan Hoof van die Departement van Vergifnis.”

Só maak ons die genade goedkoop. Dietrich Bonhoeffer, ’n Duitse teoloog, het hieroor ’n aangrypende boek geskryf met die titel Nachfolge (Navolging). Daarin sê hy onder meer: “Goedkoop genade is prediking van die vergifnis sonder verootmoediging; doop sonder die tug van die gemeente; nagmaal sonder die belydenis van sonde … Goedkoop genade is genade sonder navolging, genade sonder die kruis, genade sonder die lewende, mensgeworde Jesus Christus.”

Voorwaar, hierdie soort genade is gewild.

Bonhoeffer sê ook: “Baie Christene is soos bloedhonde. Hulle ruik en snuffel en soek … na ’n kerk en ’n godsdiens waar die goedkoopste genade te kry is, wat nie die duur prys van dissipelskap van hulle vra nie.”

Die genade van die evangelie is anders. Dis duur. Dit roep op tot verandering en dissipelskap. “Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan” (1 Kor 6:20, 1953-vertaling).

Laat die vergifnis van God jou verander, vernuwe. Vandag!

Goedkoop genade is genade sonder navolging, genade sonder die kruis, genade sonder die lewende, mensgeworde Jesus Christus.

Here, u duur genade lê op my die plig van toewyding. Help my om te verander en soos u dissipel te leef. Amen.

Johan Cilliers