Home » Junie » Een vir almal

Een vir almal

Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie (Rom 3:12).

Christus se kruisdood het ’n hele paar sake duideliker gemaak as wat dit ooit tevore was. Een daarvan is die radikale verlorenheid van die mense, ’n grondige sondigheid. Daarom het die redding van so ’n wêreld so ’n verskriklike prys gekos.

Karl Barth, die bekende teoloog, het gesê: “Net omdat Christus moes sterf, moet ons aanvaar dat die hele wêreld doemwaardig is voor God.” Nêrens blyk dit duideliker as op Golgota nie. Nêrens word die donker dieptes van ons opstandigheid, ons ongehoorsaamheid, ons afvalligheid van God so skerp in die lig gestel as wanneer dit oor die land rondom Golgota donker word nie (Matt 27:45). 

Met die duisternis word die woorde in Romeine 3:10-12 as waar bewys: “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.”

Soos ’n refrein klink dit op Golgota: Nie een nie, selfs nie een nie … almal. Sonder uitsondering. En tog ook nie. Want daar was op Golgota tog Een wat regverdig was, verstandig was, na die wil van God gevra het, goed gedoen het. Almal het nie afgedwaal en ontaard nie. Jesus verbreek die refrein wat ons verdoemenis so genadeloos uittamboer. Hy het vir ons ingestaan.

Die wêreld is nie meer verlore nie.

Soos ’n refrein klink dit op Golgota: Nie een is regverdig nie, selfs nie een nie … almal het ontaard. En tog ook nie! Een was regverdig.

Vader, ook ek tel onder die “nie een nie … almal”. Dankie dat dit om Christus ontwil nie meer vir U tel nie. Amen.

Johan Cilliers