Home » Januarie » Ek in my klein hoekie!

Ek in my klein hoekie!

Net soos die liggaam ’n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus (1 Kor 12:12).

In Amerika is daar ’n kerkgroep wat byeenkomste soos die volgende reël: Jy en jou gesin kom per motor daar aan en word deur ’n ingang toegelaat – amper soos motors by ’n inryteater. Dan kan jy jou motor parkeer, die luidspreker deur die venster intrek en in die privaatheid van jou motor jou godsdiens geniet. Elkeen in sy of haar blikhokkie.

Nee! Die kerk is ’n gemeenskap van gelowiges, ’n liggaam waarvan al die dele ’n eenheid vorm. Dit word duidelik gesê in 1 Korintiërs 12:12: “Net soos die liggaam ’n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam … een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus.” Hierdie “liggaamlikheid” of gemeenskaplikheid van die kerk moet tot elke prys bewaar en uitgebou word. Want daarin is ons juis anders as die wêreld. In die wêreld is dit elkeen vir homself, is selfsug dikwels die oorheersende “wet van die lewe”. In die kerk geld die teenoorgestelde.

Die Heidelbergse Kategismus (Sondag 21, Vraag 55) stel dit treffend: “Eerstens dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Tweedens dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.”

Nou ja, dit kan ’n mens beswaarlik in ’n hoekie of ’n hokkie doen.

In die wêreld is dit elkeen vir hom- of haarself; in die kerk is dit elkeen vir die ander.

Here, haal my uit my hokkie. Maak my oë oop vir my broers en susters. Amen.

Johan Cilliers