Home » Februarie » Ek kan nie anders nie

Ek kan nie anders nie

Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Heb 12:1-2).

Ons heiligmaking rus nie in ons hande nie, maar geheel en al in wat God in Christus vir ons gedoen het. Die lewensverhaal van graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760 nC), ’n Duitse sendeling, illustreer dit treffend.

Von Zinzendorf het op een van sy reise in Düsseldorf gekom. Daar het hy ’n skildery gesien wat hom diep beïndruk het. Dit was ’n uitbeelding van die gekruisigde Jesus, met doringkroon en deurboorde hande en voete. Die onderskrif by dié skildery het gelui: “Dit het Ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir My?”

Hierdie vraag het Von Zinzendorf se hele lewe verander. Sy lewensleuse het geword: “Ek het net een hartstog, en dit is Hy, Hy alleen!” Hy het ’n magtige sendingbeweging aan die gang gesit en voortdurend verkondig dat jy die Here met ’n lewe van kinderlike blydskap oor sy liefde vir sondaars en met dade van dankbaarheid kan navolg.

So is dit. Heiligmaking begin by Jesus en verloop vanuit ’n visie op Hom, die Gekruisigde. Laat ons daarom die wedloop van die geloofslewe met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Heb 12:1-2).

Kyk van jouself af weg, na Jesus. En jy sal vind dat jy nie anders kan nie as om Hom in heiligheid na te volg.

“Ek het net een hartstog, en dit is Hy, Hy alleen!”

Jesus, ek kyk op na U. Open my oë vir wie U is en vir wat U gedoen het. Amen.

Johan Cilliers