Gawe, wrede mense

Ons tree dus op as gesante van Christus (2 Kor 5:20).

Versoening en vergifnis gaan hand aan hand. Daarom, wie vergifnis van God ontvang het, moet ander mense vergewe. En, wie weet dat hulle deur Christus met God versoen is, moet die boodskap van versoening verkondig en uitleef teenoor ander. Dit is die horisontale dimensie van vergifnis. Paulus sê God die boodskap van versoening is aan ons toevertrou. “Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons ’n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!” (2 Kor 5:20).

Overduin, die bekende Hollandse predikant, vertel hoe hy sy roeping as evangelisasieprediker ontvang het. Hy was die leraar van ’n “goeie” gemeente. Die mense was oënskynlik meelewend, die dankoffers mildelik. Een nag is Overduin uitgeroep na die sterfbed van ’n man wat sonder God en kerk geleef het. Overduin het hom gevra of hy al van God gehoor het. Sy antwoord was: “Ja, dis ’n vloekwoord.”

“En weet jy wie Jesus is?” vra Overduin. Die man het geantwoord: “Dis ’n beeldjie in ’n kerkgebou.”

Tot sy ontsteltenis het Overduin later uitgevind hierdie man het jare lank gewerk saam met ’n aktiewe Katolieke lidmaat en ’n diaken uit sy eie gemeente. En ná jare saam met hierdie twee gelowiges was die woord “God” vir hom niks meer nie as ’n vloekwoord en “Jesus” niks meer nie as ’n beeldjie in ’n kerk!

Die volgende Sondag sê Overduin vir sy gemeente: “Weet julle, julle is sulke gawe, goeie mense. Maar julle wreed! Waarom? Omdat julle die boodskap van versoening nie verkondig aan ’n wêreld wat verlore gaan nie.”

Is jy ’n gesant van Christus? Of wreed?

Dié wat vergewe is, moet self ook vergewe.

Here, maak my meer as net gaaf. Maak my u gesant. Amen.

Johan Cilliers