Home » Maart » Genadelose begenadigde

Genadelose begenadigde

“Betaal wat jy skuld” (Matt 18:28).

Enigeen wat kinders het, weet hoe maklik hulle stry. Ons almal was mos self kinders en weet dit daarom. Die grootste rusies is boonop oor skynbaar onbelangrike dinge: ’n speelding, wie se beurt dit is om iets te doen, ’n vermakerige opmerking …

Tussen die gestry van kinders en die rusies tussen grootmense is daar egter een groot verskil. Kinders stry, maar raak ook gou versoen. Hulle verstaan die Bybelse waarheid van vergewe en vergeet. Grootmense is knaend in hulle onvergewensgesindheid, verbete in hulle voornemens om wraak te neem.

Martin Luther het raakgesien hoe sy kinders stry en hoe gou hulle dan weer “opmaak”. “Ja,” skryf hy in een van sy gebede, “die lewe en spel van u kinders is U welgevallig, o God. Al hulle sondes is niks anders nie as die vergifnis van sondes.” Hiermee het hy bedoel: Hulle is en bly sondaars, maar in sekere sin leef hulle instinktief vanuit die genade van God se vergifnis deur mekaar so maklik te vergewe.

Dit laat ’n mens dink aan die gelykenis van die amptenaar wat sy koning miljoene rand geskuld het en dit nooit sou kon terugbetaal nie. Wat doen die koning? Hy skryf sy skuld af! Toe die begenadigde amptenaar ’n medeamptenaar raakloop wat hom ’n paar rand skuld, het hy hom egter gegryp, gewurg en sy geld geëis. Die begenadigde raak genadeloos! Daarmee word die genade in sy geval ook teruggetrek (Matt 18:21-35).

Laat die enigste sprake van sonde in jou lewe vandag die vergifnis van sonde wees. Omdat jy ander se sonde teenoor jou vergewe – en vergeet!

Laat jou sonde vandag niks anders wees nie as die vergifnis van sonde.

Here, leer my vergewe en vergeet, Soos ’n kind. U kind. Amen.

Johan Cilliers