Home » Februarie » Getroue Argitek

Getroue Argitek

Dag na dag dra Hy ons! (Ps 68:20).

God is nie soos ʼn argitek wat ʼn huis beplan, toesien dat dit gebou word en dit dan oorlaat in die hande van die inwoners nie. Nee, Hy is altyd teenwoordig by dit wat Hy beplan en geskep het. Hy onderhou dit; Hy hou dit jaar na jaar in stand. Psalm 68:20 sê: “Dag na dag dra Hy ons!” Meestal is ons nie eens daarvan bewus nie. Ons aanvaar dit alles maar as vanselfsprekend: dat ons elke oggend kan opstaan; dat ons harte aanhou klop en ons liggame op wonderbaarlike wyse funksioneer; dat ons kan sien, hoor, ruik, proe en aanraak; dat ons ons dagtaak kan aanpak, kan dink, praat, beweeg en lééf. Net omdat God nie alleen Skepper is nie, maar ook Onderhouer, inwonende Argitek.

Daarom moet ons die lewe heilig ag. Ons het ʼn verantwoordelikheid om alles in óns vermoë te doen om die lewe te bewaar, te beveilig, die gehalte daarvan te verhoog. Omdat ons in alles rondom ons die drakrag van God kan sien.

Ja, waarlik, dit is nie nodig om op te klim na die hemel om iets van God te sien nie. Jy kan dit in jou blomtuin sien. In die vrolike skaterlag van ʼn kind hoor. In die ritme van die seisoene sien. Jy kan dit hoor in die bruising van die branders en die blaf van ʼn hond. Kyk, as God Hom net maar een sekonde van dit alles sou terugtrek, sou chaos en die dood oorneem. Alles sou weer terugval in die niks.

Maar nou: God is hier! En Hy sorg …

Dit is nie nodig om op te klim na die hemel om iets van God te sien nie. Jy kan dit in jou blomtuin sien.

Vader, sorg ook vir my. Amen.

Johan Cilliers