Gevulde woorde

“Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh 1:29).

Daar word vertel dat die Engelse prediker Spurgeon eenkeer genooi is om in ’n groot saal in ’n groot stad te preek. Soos sy gewoonte was, gaan hy die dag voor die tyd daarheen om die klank van sy stem in die groot saal te toets. Hy klim op die kansel en roep in die leë saal met ’n harde stem die kernteks van sy preek uit: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh 1:29).

Sy stem het vanuit die verste hoeke van die saal na hom toe teruggekaats. Tevrede klim hy van die kansel af en verlaat die saal. Wat Spurgeon nie geweet het nie, was dat die saal nie heeltemal leeg was nie. Agter, op een van die galerye, was daar ’n eenvoudige werker tussen die stoele, op sy knieë, besig om die vloere blink te vryf. Skielik hoor hy hierdie stem wat van alle kante na hom toe opklink: “Dáár … die Lam van God … wat die sonde van die wêreld wegneem!”

Op sy sterfbed het hierdie werker aan ’n vriend vertel wat daardie dag met hom gebeur het: “Skielik was daar ’n stem, maar nie ’n leë eggo nie, eerder ’n gevulde woord. Ek het opgekyk en my verbeel ek sien Een tussen die stoele na my toe aankom, Een soos die Lam van God. Ek het na Hom gekyk, en Hy het my sonde weggeneem.”

Gaan roep vandag, soos Spurgeon, die boodskap van vergifnis uit. Jy sal verbaas wees oor die krag daarvan.

Jy sal verbaas wees oor die krag van die boodskap van vergifnis.

O Lam van God, vul my getuienis oor U met UseIf. Anders baat dit niks nie. Amen.

Johan Cilliers