God is Lig (1)

In die donkerte van hulle gemoed spreek God deur die profeet woorde aan die Jode wat so pas uit die ballingskap teruggekeer het. Woorde van lig. Lees jy die teks van Jesaja 60 in verskillende vertalings, sien jy ’n opeenhoping van sinonieme: “verlig”, “jou lig kom”, “heerlikheid”, “stralende opgang”, “straal”, “shine”, “light”, “glory”, “brightness of your dawn”, “radiant” …

Wie is die bron van hierdie lig? En daarom ook die bron van hulle hoop en hulle nuwe toekoms? God. God self is die Lig.

In Jesaja 60:19-20 word God as die bron van lig verder onderstreep: “Bedags sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie, snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie: die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, en jy sal roem in jou God. Jou son en jou maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, jou dae van smart is verby.”

Dat ons lig uit ’n ander Bron kom, gee aan ons hoop. Dié Lig bring ommekeer, maar hierdie ommekeer vra ook van ons ’n nuwe ingesteldheid.