God is Lig (2)

Die ballinge wat die heerlikheid en lig van God ontvang, word soos volg in Jesaja 60:5 beskryf: “Jy sal dit sien en van vreugde straal, jy sal bewe van blydskap, want die rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in jou besit.” Die 1953-vertaling sê: “Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word.”

Die vreugde van God se redding en heerlikheid lei nie daartoe dat ons alles vir onsself vashou en te klein kyk en alles vir ons neem nie. Dit maak ons dankbaar en vrygewig en laat ons oophand leef. Dit gee ons harte wat wil bars van dankbaarheid en nuwe hoop – omdat ons skielik ’n groter toekoms raaksien.

In Epifanie word ons harte genooi om uit hulle nate te bars, om te hoop sonder einde, om eerbied te hê vir God se ingrype en heelmaak. Dié wat die lig sien, word draers van hoop. En dié God wat te midde van die apatie en wanhoop van ballingskap mense se harte kan verruim en ontroer, doen dit vandag steeds deur sy Gees.