God se fabrikaat

Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees (Op 22:4).

In die dae toe motors nog ’n nuwigheid was, was ’n man eenkeer op reis in sy Ford. Toe gaan staan die Ford skielik. Die man het uitgeklim, onder die enjinkap gevroetel, maar omdat hy nie veel van motors geweet het nie, het hy niks vermag nie. ’n Ander motor het agter hom stilgehou. ’n Lang man het uitgeklim en gevra wat die probleem is. “Ek kan die Ford nie aan die loop kry nie,” kom die gefrustreerde antwoord.

Die lang man buk toe onder die enjinkap in, maak ’n paar verstellings en sê: “Skakel nou die motor aan.” Toe die sleutel draai, loop die motor asof dit nuut is.

“Baie dankie, Meneer,” sê die dankbare Ford-eienaar. “Wie is u?” vra hy toe.

“My naam,” sê die vreemdeling, “is Henry Ford.”

Die skepper van die motor wat sy naam gedra het, het die motor nie net gemaak nie, maar ook reggemaak! Die man wie se naam voor op die Ford-motor gestaan het, het die beste geweet hoe om dit te herstel.

Het God nie presies dieselfde met ons gedoen nie? God het ons geskep en ons in Christus herskep. God weet presies wie en wat ons is. Hy weet wat ons nodig het. Niemand verstaan ons beter as God nie. Ons is sy fabrikaat. Die sonde het wel alles in ons laat verkeerd loop, ons tot stilstand gebring. Maar God roep ons tot die lewe. Hy laat ons selfs uit die graf opstaan …

Want sy Naam staan op ons voorkoppe (Op 22:4).

Here, merk my met u Naam. Amen.

Johan Cilliers