God se grafiek

Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou (1 Tess 5:24).

’n Mens sien dit nogal dikwels teen die kantoormuur van die uitvoerende direkteur van groot maatskappye: ’n grafiek van die groei (of agteruitgang) van die onderneming. Maand na maand word dit aangestip sodat ’n mens aan die einde van die jaar met ’n enkele oogopslag die dalings en stygings, die voorspoed en die teenspoed, van die maatskappy kan inneem. As die eindpunt hoër is as die beginpunt, as daar ’n stygende tendens was, het die direksie rede om te glimlag. Maar … as die eindpunt laer is as die beginpunt, as daar ’n dalende tendens was, moet hulle ernstig nadink oor die toekoms van die maatskappy.

In sekere sin werk ons heiligmaking ook so. Daar is tye dat dit vir jou voel jy val, of dalk maande lank terugsink. Jy kan selfs baie naby aan die beginpunt kom. Maar daar is ook tye dat jy voel jy vorder, maande waarin jy God se seën en nabyheid byna tasbaar ervaar. Feit is, ten spyte van kleiner stygings en dalings is die algemene tendens van ons heiligmaking ’n stygende lyn. Ons eindig nooit waar ons begin het nie, al voel dit soms so. Daar is groei, vooruitgang, ontkieming en vrug, al weet jy self nie hoe nie (Mark 4:27).

Want sien, ’n menslike onderneming kan misluk. Maar vir die groeikurwe van ons heiligmaking staan God self in. Kyk wat belowe God: “Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou” (1 Tess 5:24).

God bepaal ons heiligmaking, ons groeikurwe.

Here, laat my hoogtepunte my dankbaar maak, en my laagtepunte my geduld leer. Amen.

Johan Cilliers