God se koninkryk en wil

“Ons Vader wat in die hemel is … laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel” (Matteus 6:9-10).

Hans Bouma begin sy nadenke oor die bede “laat u koninkryk kom” met hierdie treffende woorde: “Met die woorde ‘laat u koninkryk kom’ bid ons vir ’n ramp.”

Wat is hierdie ramp? Die vernietiging van ons eie koninkryke: “Ons koninkryke moet van die tafel afgevee word. God móét ons ’n nederlaag toedien. Onophoudelik moet ons die onderspit delf.” Só skryf Hans Bouma.

Net soos die eerste bede van die Ons Vader-gebed in ’n passiewe bevelsvorm geskryf is, is hierdie bede en die een wat volg (“laat u wil geskied”) ook ’n passiewe bevelsvorm. Ons vra dat God ons koninkryke sal vernietig. Ons vra dat God ons wil met sy wil sal vervang. Wanneer ons in God se koninkryk kom, is daar geen plek vir ons wil nie – slegs vir sy wil!

Hoe gebeur dit alles? Die Bergpreek, waarvan die Ons Vader deel is, gee die sleutel. Die Bergpreek skets ’n prentjie van ’n geloofsgemeenskap wat deur ’n spesifieke fokus en spesifieke waardes beheer word. Ons kan dit ook anders stel. Dit beskryf hoe mense wat in God se koninkryk leef en deur sy wil beheers word sy Naam heilig.

Die burgers van hierdie koninkryk se fokus is eenvoudig: God staan in die middelpunt van ons bestaan. Ons honger en dors na dié dinge wat vir God belangrik is. Ons sê nie net “Here, Here” nie; ons doen die wil van God (Matt 7:21-23). Ons lojaliteit aan Jesus is vir ons die heel belangrikste, selfs al bring dit vir ons vervolging (5:11). Ons waardes is die teenoorgestelde van die waardes wat ons in die wêreld aantref. Ons is lief vir ons vyande en neem nie wraak nie. Ons is getrou aan ons lewensmaats en ons kom ons beloftes na.

’n Baie ou belydenisskrif vra wat ons met hierdie bede in die Ons Vader van God vra. Deel van die antwoord lui: “Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp. Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word.”

Hierdie gebed is gevaarlik as jy self in beheer van jou lewe wil wees. Dit sal jou koninkryke sloop en jou planne vernietig.

Hemelse Vader, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied in my lewe, al beteken dit my eie koninkryk word vernietig. My hele lewe is U s’n. Trek my elke dag nader aan U en tot in u wil. Amen.