Home » Maart » God se sondebok

God se sondebok

Die oue is verby, die nuwe het gekom (2 Kor 5:17).

Is dit moontlik om weg te tree uit die tipies menslike en bose kringloop van skuldprojeksie op ander? ’n Mens word tog in hierdie kringloop gebore. Jy kan jouself tog nie aan die kraag vat en jou daaruit optrek nie.

Nee, jy kan nie. Ek net so min. Maar Christus het hierdie kringloop kom verbreek. Hy haal ons daaruit. God het self sy sondebok voorsien, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (Joh 1:29). Net Christus kan die verwyte en die beskuldigings omskep in skuldbelydenis en skuldvergifnis. Net Christus kan die skuld van ons verlede tot niet maak. Dit is tog die hartklop van die evangelie: Mense kan nuut gemaak word, oor begin, sonder skuld voor God en medemens.

Net Christus kan die bose kringloop deurbreek in die huwelik, by die werk, in die politiek, in Suid-Afrika, in die wêreld. Ja, omdat vergifnis moontlik is in Christus, kan ons in ons land en in ons wêreld weer begin, nuut begin omdat ons ons (gesamentlike) skuld nie net voor mekaar nie, maar ook voor Hom mag bely en dit dan deur Hom weggeneem word. Só word ’n nuwe wêreld moontlik: mense wat nuut voor God en daarom nuut voor mekaar staan. Want: “Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom” (2 Kor 5:17).

Ons wêreld het sulke mense nodig, nuwe mense. Mense wat ander nie op grond van taal, kultuur, velkleur, politiek of sosiale status beoordeel nie, maar op grond van hulle waarde voor God. Vanuit die genade en die vergifnis van God. Omdat hulle self deur God geoordeel word.

Net Christus kan die verwyte en die beskuldigings omskep in skuldbelydenis en vergifnis.

Here, plaas my in die kringloop van vergifnis. Amen.

Johan Cilliers