Hier by My

Lees Eksodus 33:18-23.

Toe sê Moses: “Laat ek tog net u magtige verskyning sien!” (v 18).

Om God te wil sien. Geslagte gelowiges ná Moses sou hierdie versugting uitspreek. Hulle sou iets vra soos: Here, wys my dat U omgee, wys my u hart!

Die verhaal waarin hierdie insident voorkom, vertel ons dat Moses se begeerte om die Here te sien, gebore is uit sy wens om Hom beter te leer ken, sodat hy sy eie rol as leier in die Here se teenwoordigheid beter kan verstaan.

Latere gelowiges sal ook iets kan sê soos: Ek wou net seker maak. Ek wou bloot weet of dit Hy is wat met my praat. Dit sou darem gehelp het as ek iéts van Hom kon verneem, net ’n greintjie van God …

Deesdae kan die slim mense vinnig regstaan met hul teregwysing. Hulle sal kan sê: Sedert Jesus gekom het, weet ons mos hoe lyk God. Jesus het immers self gesê: “Wie My sien, sien die Vader” (Joh 14:9).

Dit is teologies gesproke in die kol – maar dit is geen antwoord op die vraagsteller se nood nie. En is daarom straks nié so teologies korrek soos wat die teoloë mag reken nie …

Dit sal almal eerder baat om dié Mosesinsident deegliker te lees. Om te hoor wat die Here hom antwoord: “Hier by My is ’n plek waar jy op die rots kan staan” (v 21). Hiér sal Ek jou help om beter te kan sien wat Ek wil hê jy moet sien.

Bloot in hierdie antwoord sou Moses, as hy goed gehoor het, genoeg van die Here gesien het. Kom staan hier by My, sê Hy, dat Ek jou wys.

Ja, wie die Here se hart sien, sien Hom.

Dankie, Here, vir my plek hier by U. Help my om mooi te kyk.

Barend Vos