Home » Junie » Hoogste troef

Hoogste troef

Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe (Rom 6:23).

Die dood is ’n vyand. ’n Mens sou selfs kon sê: ons grootste vyand. Een teen wie ons almal in elk geval uiteindelik die stryd gewonne moet gee. Die dood wen altyd. Want dis die tweelingboetie van die sonde, en: “Die loon wat die sonde gee, is die dood” (Rom 6:23).

In sy bekende gedig “Skoppensboer” noem Eugene Marais die dood “die hoogste troef”.

Ook Jesus het Skoppensboer ten prooi geval. Maar só het Jesus hom juis getroef!

Jesus het die mag van die dood gebreek deur dit van binne kragteloos te maak. Die dood wen nie altyd nie. Daar is Een met “groter mag” as die dood, Een met die ware “hoogste troef”.

Ook ek en jy hoef nie deur die dood getroef te word nie, want “die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here” (Rom 6:23). Die “stof en as” van Skoppensboer het in die stof gebyt. Die graf is begrawe, die dood is gedood.

Jesus het dit gedoen.

Een was nie “weerloos teen die groter mag” van Skoppensboer nie. Hy het die dood gedood.

Jesus, ek leef! Want U was dood. Amen.

Johan Cilliers