Hoor my hart

Lees Psalm 9:1-7.

Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel (v 2).

Here, vandag borrel die vreugde sommer in my op!
Dikwels is my blydskap mos … stiller, besadiger –
ek is tog nie meer ’n kind nie
en uitbundigheid by ’n grootmens
laat niksvermoedendes skeef opkyk.

Maar vandag is dinge anders;
ek is immers die getuie van ’n Godswonder.
Daarom: “Kyk maar as julle wil!
Hóór my as ek sê God se goedheid
het nie grense nie. Sien tog my vrolikheid
voor die Here – ja, ek is sommer lus om te sing!”

Here, dankie dat ek hierdie dag kon beleef.
Dat ek kan leef, is ’n onmeetlike voorreg.
En dat ek die soetheid van oorwinning
steeds agter in my keel kan proe,
maak hierdie lewe ’n loutere genot.

Dankie vir u ingrype.
Dankie dat ek dié dag gegun is, dat ek kon sien hoe U
met kwaaddoeners klaarspeel. Tog verstommend
hoe hulle die aftog blaas wanneer U aankom!
Oor hul voete val soos hulle haastig padgee,
so ver moontlik van U af weg.

Want U het op u troon gaan sit
en hulle net één kyk gegee –
en toe is dit verby.
Hul hele ou wêreldjie het ineengestort.
Hul naam is tot niet, uitgewis, asof dit nooit bestaan het nie.
Wie sal ooit weer oor hulle praat – behalwe om te vertel van dié keer
toe die Here hulle weggevee het? Dit is klaar met hulle, ja.

Maar met mý het U weer begin.
Luister na my loflied hieroor, mense!
Hoor my hart, Here,
ontvang my oorvloedige dankbaarheid.
Amen.

Barend Vos