Hope hoop

Hierdie hoop besit ons as ’n veilige en onbeweeglike lewensanker (Heb 6:19).

Wanneer ons sê ons glo in die opstanding van die liggaam, bely ons dat ons hoop het. Want daarmee sê ons alle dinge is vir God moontlik; Hy kan selfs uit die dood, uit die stof waartoe ons verval, lewe wek, die ewige lewe openbaar! Die krag van God maak waarlik korte mette van die donkerste dieptes van ons bestaan: die dood en die doderyk.

’n Dokter het eenkeer gesê: “Hoop is die medisyne wat ek die meeste voorskryf. Hope hoop!” Emil Brunner het gesê: “Soos suurstof vir die longe, so is hoop vir die sinvolle bestaan van die mens.” Maar dan praat hy nie van hoop wat gebou word op menslike fondamente nie. Die enigste hoop wat nie beskaam nie, is die hoop wat gevestig word op dit wat God doen, in die besonder op die opstanding van Jesus uit die graf.

Menslike fondamente kan kraak, en dit gebeur inderdaad. Wie hulle hoop bou op fondamente soos eie vermoëns, gesondheid, toekomsprojeksies, die ekonomie of die aandelemark, kan maklik ontnugter word. Maar die hoop wat groei uit die leë graf van Jesus Christus is vas en seker. Die Hebreërbrief noem hierdie hoop “’n veilige en onbeweeglike lewensanker” (Heb 6:19). En so is dit.

Vul dan jou longe met hierdie hoop. Dis teue vol lewe!

Here, blaas tog die lewensasem in my longe in. Amen.

Johan Cilliers