Home » Junie » Kris-kras aan die kruis

Kris-kras aan die kruis

Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense (1 Kor 1:25).

Ons het ’n paar dae gelede (Woensdag 12 Junie) gesien dat ’n mens die wesenlike boodskap van die kruis slegs op een van twee maniere kan verstaan: óf dit is vir jou onsin óf dit is vir jou die krag van God wat jou red (1 Kor 1:18). Alles hang dus af van hoe jy die kruis sien. 

Okke Jager, die bekende Hollandse predikant, vertel van ’n man en sy seuntjie wat alleen in ’n huisie gewoon het ná die dood van die kind se moeder. Op ’n dag kom die pa ná werk by die huis en soek na sy silwersigarethouer, ’n besitting waaraan hy besonder baie waarde geheg het. Toe hy dit uiteindelik vind, sien hy tot sy ontsteltenis dat iemand met ’n skerp voorwerp op die deksel gekrap het – onsamehangend, kris-kras.

Hy roep toe sy seuntjie nader en vra hom woedend: “Het jy dit gedoen?” Die kind het gesien hoe kwaad sy pa is en hy het bleek geword. “Ja, Pappa,” stamel hy met neergeslane oë. Toe haal die man sy lyfband af en gee die seuntjie ’n pak slae. “Sê nou vir my waarom jy dit gedoen het,” eis die pa toe alles verby is en sy woede ietwat afgekoel het. “Ek wou vir Pappa ’n boodskappie skryf,” het die seuntjie deur sy trane heen gesê. “Ek wou sê: ‘Dag, liewe Pappa.’”

Só, sê Okke Jager, het God ook sy boodskap op aarde kom uitkrap – deur sy Seun se kruis. Wie nie weet wat dit “sê” nie, sien in die kruis ’n sinlose gekrap, ’n ontsierende kris-kras, ’n stuk louter onsin. Maar dié wat weet, sien God se boodskap: “Dag, liewe mens.” En hierdie boodskap is een van liefde, een van verlossing, een van krag!

Sien jy ’n kris-kras, of ’n kruis?

Alles hang af van hoe jy die kruis sien.

Jesus, open my oë dat ek kan sien … en dieper sien. Amen.

Johan Cilliers