Home » Kerstyd » Lig en donker

Lig en donker

Die teenwoordigheid van die wyse manne, of sterrekykers, in die Matteusevangelie het tot baie tradisies in die kerk gelei. Daar het talle eiesoortige verhale rondom hulle ontstaan. Dié drie wyse manne het selfs name in die verskillende oorlewerings ontvang en is in die Oosterse tradisie aan die getal 12 verbind. Hulle is ook baie gou as konings beskou. In een oorgelewerde verhaal word hulle Melchior (Persië), Caspar (Indië) en Balthasar (Arabië) genoem. Die doel van hierdie verhaal was om Jesus se koningskap te bevestig. Al die konings van ander lande buig voor hom. ’n Mens kan die verleiding raaksien om op so ’n verbeeldingstog te gaan weens die skraal inligting in die Bybel.

Dit is juis die ding met die Evangelies. Daar is blink en daar is donker. Daar is wyse manne, maar daar is ook Herodes. Die wyse manne het nie net goud, wierook en mirre gebring nie, maar ook vrees en ambisie wakker gemaak. Herodes het al die seuntjies jonger as twee laat doodmaak omdat die wyse manne vir hom van die groot Koning vertel het.

Die goeie nuus gee ook aanstoot, bring die donkerte in mense uit. Die onsekerheid, die jaloesie, die vrees, die selfsug. Ons leef nie met die regte evangelie as ons nie erken dat ook ons nie altyd van Jesus en sy woorde hou nie.