Lig in die duisternis

Lees 2 Korintiërs 4:3-6.

God … het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God … (v 6).

Daar is niks so donker soos die verstand van hulle wat nie glo nie, skryf Paulus hier. Hulle is niks anders nie as blind, sê hy. Hulle kan nie die lig van die evangelie sien nie.

Die gelowige, daarenteen, se hart is vol lig. Dit is God se werk, hierdie helder lig. Soos Hy dit reg aan die begin gedoen het, doen Hy dit nou weer: Hy gee lig waar Hy dit wil gee. Dit alles help die gelowige om Hom in al sy heerlikheid te sien.

Gelowiges weet dus, helder en duidelik, dat God self in hulle leef. Hulle is broos, ja, feilbaar, ja, maar hulle weet dat hulle uitver­kore draers van die Goddelike lig is. Die duisternis in al sy mag en woede sal dit nooit by hulle kan wegvat nie.

Dit is wel nodig dat die gelowiges-met-die-Lig-in-die-hart goed weet wat die doel van hierdie Goddelike aksie is. Nee, dit is nie daar om hulle goed te laat lyk nie. Dit is om hulle, en die mense wat na hulle kyk, goed te laat sien. Dit is nie daar om hulle belangriker, slimmer, heiliger as ander te maak nie. Hierdie Lig is juis in hulle aangesteek sodat Jesus se heerlikheid in hul doen en late sigbaar sal word.

Moet dus nie grootkop raak nie, Godskind! Moet jou nie met ander vergelyk nie. Moenie oordeel nie, nooit, nóóit. Wat in jou gebeur het en steeds plaasvind, is God se genadige handewerk.

Here, U maak my hart lig. Laat my altyd skyn vir Jesus met ’n helder glans!

Barend Vos