Loof, loof die Heer!

Lees Psalm 150.

Laat alles wat asem haal, die Here prys! Prys die Here! (v 6).

Hoe goed is dit, Here, om U te loof en prys
en onbevange u Naam te eer! Om bloot los
te trek, álles uit te haal en dit in ons loflied
te sit. Totdat u huis weergalm van ons sang.

Vandag vra ons nie vrae nie;
ons kyk nie links of regs nie –
ons síng!
Laat hierdie moeë wêreld maar sug
en sy verkeerde kant na ons toe draai –
die hemel hoor ons: Loof God, loof sy Naam alom!

Tot vandag toe loof u kinders
U met groot oorgawe.
Met die tromme en met snare;
met basuingeklank, selfs.
En daar waar twee of drie in u Naam byeen is,
daar verbeel ons ons ’n duisend monde tot u eer.
Ons roep ons ’n harp en luit voor die gees
en maak dit deel van ons skrapse orkes.
Ons lof is sonder perke:

Wys u hande vir ons – en ons sal U loof!
Ja, toon tog u weldade – en ons sal U loof!

Openbaar u grootheid – en ons sal U loof!
Ja, stal maar u almag uit – en ons sal U loof!

Blaas u asem oor ons – en ons sal U loof!
Ja, gee ons lied ’n siel – en ons sal U loof!

Want van ver af hoor ons ’n blye engelelied
uit ’n oop hemel. En wil ons met ons hele hart
daardie vredesboodskap vir hierdie aarde glo.
Daarom rig ons alle oë op U,
sonder frons of verwyt,
sonder twyfel
gereed om by dié loflied in te val.
Amen.

Barend Vos