Meer as mossies

“Julle is meer werd as baie mossies” (Matt 10:31).

Gister se vraag na die waarde van ’n mens se lewe sou ons ook op ’n uitsluitlik materialistiese manier kon beantwoord. Jy sou die lewe kon reduseer tot die bloot liggaamlike. Dan redeneer jy só: Wel, die liggaam van ’n mens in vergelyking met ander materiële dinge is nie veel werd nie. As jy dit veras, bly net ’n hopie grys stof oor. Dit is niks meer nie as ’n handvol basiese elemente. As jy dit in die wind strooi, waai die wind dit voor jou oë weg. Jy kan dit nie terugkry nie. Dit is vir altyd daarmee heen.

Kyk hoe praat ons hier al klaar van die mens se liggaam as “dit”!

Maar só praat die evangelie nie oor mense nie. Wanneer ons bely ons glo aan “die opstanding van die vlees”, dit wil sê, van ons liggame, dui dit aan die een kant juis op die waarde wat ons liggame vir God het, maar aan die ander kant ook op die feit dat ons meer is as net ’n liggaam, meer as net ’n “dit”, meer as net ’n paar sent werd. Ons sal as totale mens opstaan. God sien ons as totale mens.

Daarom hoef ons nie bang te wees “vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel [dit is die totale mens] nie kan doodmaak nie … Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van die Vader nie … Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies” (Matt 10:28-31).

Die mossies gaan waarskynlik nie opstaan nie. Maar ons gaan. Want soveel waarde het ons vir God!

Here, U het my duur gekoop. Nie met ’n paar sente nie, maar met u bloed. Amen.

Johan Cilliers