Home » Februarie » Mense agter maskers

Mense agter maskers

Here, U sien dwarsdeur my, U ken my (Ps 139:1).

Voor God probeer ons tevergeefs agter ʼn masker wegkruip.

God se almag beteken dat Hy ook alwetend en alomteenwoordig is. Hy sien dwarsdeur ons. Hy ken ons ware self. Ons hele lewensloop is oop en bloot voor Hom: ons sit en staan, ons kom en gaan, ons reisplanne en verblyfplekke, al die paaie waarop ons ons bevind, al die draaie wat ons elke dag maak. Hy weet watter gedagtes ons gaan dink nog voordat hulle by ons opkom. Hy is bewus van die woorde wat ons gaan uitspreek nog voordat ons hulle formuleer. Hy sluit ons in van alle kante, Hy neem ons in besit! Luther het eenmaal gesê: “God is nader aan ons as ons hemp of rok.”

Dit is dus sinloos om vir God weg te hardloop, want kyk, Hy het ons gemaak! Ons behoort aan Hom. Hy ken ons deur en deur. Waarom sou die skepsel vir die Skepper weghardloop? Hoe kan die pottebakkersklei die hand van die Pottebakker ontglip? God het ons kunstig aanmekaargeweef. Hy het ons gesien voordat ons gebore is. Hy ken ons herkoms. Hy het al ons lewensdae in sy boek geskryf. Hy ken ons toekoms. Hy ken elke deeltjie, elke klein besonderheid van ons lewe, elke bloedselletjie in ons lyf. Elke haar op ons kop het Hy getel; elke aar, elke senuwee en elke sening het Hy gevorm.

God sien dwarsdeur ons. Hy sien ons sonde raak … en Hy het ons nogtans lief! Dít is die evangelie! “Here, U sien dwarsdeur my, U ken my” (Ps 139:1).

God is nader aan ons as ons hemp of rok.

Vader, dankie dat U my nie stukkend kyk nie, maar my met u liefdevolle blik heelmaak. Amen.

Johan Cilliers