Mense wat heilig verklaar is

Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou (2 Korintiërs 5:17-19).

Dis eers wanneer ons verstaan wat God vir ons gedoen het dat ons waardes, gewoontes en dade by die heilige God sal pas. “Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: ‘Abba!’ Dit beteken: Vader! Toe die tyd ryp was, het God se Seun na ons toe gestuur” (Gal 4:3-7).

Slawe word kinders van God deur Jesus Christus! Soos iemand ’n slaaf vrygekoop het deur ’n bedrag geld te betaal, het Christus sy lewe gegee om ons vry te koop. Ons is egter nie net slawe wat nou vry is nie. In God se huishouding word ons kinders. Die verlore seuns en dogters van God word in die huis van die Vader verwelkom. Die Gees van Jesus Christus leer ons om die Naam van die Vader te gebruik waarmee die Ons Vader-gebed begin: “Abba!”

Omdat God ons aan Christus verbind het, is ons heilig. Ons dra nuwe klere: Christus beklee ons met sy heiligheid en sy regverdigheid. Dit beteken ons is radikaal verander. Paulus sê ons ou lewe bestaan nie meer nie. Christus leef nou in ons, want ons is saam met Christus gekruisig (Gal 2:20). Die ou lewe en alles wat daarmee saamgaan, alles wat uit ons harte gekom het, is dood. Die lewe van Christus het vlam gevat in ons.

Hierdie oorgang van slaaf na kind, van dood na lewe, van duisternis na lig, beteken dat God nie halwe werk doen nie. Ons is buitengewone mense. Jesus woon in ons. Ons is God se buitengewone kinders – heilige mense (1 Pet 2:9-10). Dit alles is genade. En dit vorm ons identiteit!

En met hierdie identiteit ontvang God ons wanneer ons tot Hom nader in gebed. Richard Foster skryf in Prayer: Finding the heart’s true home: God is big enough to receive us with all our mixture. We do not have to be bright, or pure, or filled with faith, or anything. That is what grace means, and not only are we saved by grace, we live by it as well. And we pray by it.”

Dankie, Here Jesus, dat ek deur U ’n nuwe mens is. Ek is deur u genade gered en wil vanuit u genade bid en leef, volgens u wil. Ek hoef dit nie te probeer verdien nie, ek kan ook nie, maar in dankbaarheid wil ek heilig leef. Amen.