Home » Januarie » ’n Engel? Ja, jy!

’n Engel? Ja, jy!

Toe al die lede van die Raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos dié van ’n engel lyk (Hand 6:15).

Die belydenis wat ons in die wêreld oor Jesus as Christus aflê, is nie net bedoel tot heil van die wêreld nie. Dis ook tot ons eie heil. Dit verander ons ook. Dit versterk ons geloof. Ons verstaan die wonder van die verlossing dikwels eers werklik wanneer ons vir ander daarvan vertel.

Volgens ’n apokriewe boek was die apostel Paulus ’n kort, onopvallende mannetjie met min hare op sy kop. Daar staan egter ook geskrywe: “Die een oomblik het hy soos ’n gewone mens gelyk, die volgende oomblik soos ’n engel.” Toe die eerste martelaar, Stefanus, sy getuienis oor Jesus voor die Joodse Raad afgelê het, het hulle hom sit en dophou en opgemerk dat sy gesig soos dié van ’n engel lyk (Hand 6:15).

Dink daaraan: Vandag kan jy ’n engel vir iemand wees. Vandag kan jy tussen jou kollegas, skoolmaats, klasmaats en sportmaats soos ’n engel lyk. Vandag kan jy in situasies waar daar gevloek en gejok word, waar daar onregverdig opgetree word, die lig van die hemelse laat val.

Vandag! Al is jy ’n gewone mens, ’n onopvallende mannetjie of ’n kleurlose vroutjie. Of al reën die klippe op jou neer. Jy is ’n getuie vir Jesus! ’n Engel. Ja, jy!

Ons verstaan die wonder van ons verlossing dikwels eers wanneer ons vir ander daarvan vertel.

Here, help my om vandag ’n bietjie hemelse lig op iemand te laat val. Amen.

Johan Cilliers