Home » Januarie » Ons is uniek

Ons is uniek

Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet (Kol 1:13).

Die belydenis dat ons glo in die gemeenskap van die heiliges is eers redelik laat (ongeveer 350-400 nC) in die geloofsbelydenis opgeneem. Die aanvanklike bedoeling daarmee is nie sonder meer duidelik nie. Sommige meen dit is bloot ’n uitbreiding of beklemtoning van die voorafgaande belydenis oor die kerk.

Maar dit is reeds ’n winspunt! Want hier word weer gepraat oor heiligheid of heiligmaking. Daaroor raak ’n mens nie maklik uitgepraat nie. En tog het hierdie belydenis sy eie klem, wat die geloofsbelydenis oneindig verryk en verdiep …

Die belangrikste is die feit dat die gemeenskap van die heiliges anders is as enige ander gemeenskap. Ons is uniek! Ons is deel van die gemeenskap, nie kragtens ons wilsbesluite of voorkeure nie, maar kragtens God se genade. “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet” (Kol 1:13).

Menslike gemeenskappe sal ons dalk faal. Wie hulle vertroue stel in familie, vriende of klubs sal dalk ontnugter word. Maar hier, in die gemeenskap van die heiliges, is ons by God se mense, is ons by God self. Hier kom ons tuis …

Hier, in die gemeenskap van die heiliges, kom ek tuis.

Vader, by u mense is ek so geborge soos ’n kind in ’n gelukkige gesin, want U is die Vader. Amen.

Johan Cilliers