Op jou merke! Gereed! Weg!

“En vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree” (Matt 6:12).

Christus deurbreek nie net die bose kringloop waarin die groot aanklaer, die Bose, mense by God en teenoor mekaar aankla nie. Nee, Hy skep ook ’n nuwe kringloop waarin vergifnis in omloop is. Hy is nie die groot Aanklaer nie, maar die groot Vryspreker wat ’n proses van vergifnis aan die gang sit. Ons hoor iets daarvan in die bede: “Vergeef ons … soos ons vergewe” (Matt 6:12).

Helmut Thielicke, ’n bekende Duitse teoloog en skrywer, sê vergifnis is soos ’n afloswedloop. Soos ’n aflosstokkie, moet vergifnis telkens aangegee word, telkens deurgegee word. Wie hierdie reël van die wedloop verbreek, word gediskwalifiseer en mag nie verder hardloop nie. Want daardeur word die wesenlike reël van die kringloop om die baan verbreek. Só moet die vergifnis wat ons van Christus ontvang as ’n voortgaande kringloop van vergifnis behou word. Ons moet as’t ware telkens die aflosstok van vergifnis uit Christus se hand ontvang en daarmee die wêreld ingaan, die vergifnis deurgee aan ons huweliksmaat, ons kollegas by die werk, ons politieke opponent, ja, ons vyand.

Wanneer ons by Christus terugkom en ons het nog die vergifnis in ons eie hand, as ons dus ander mense nie hulle oortredings vergewe het nie, sal ons nie weer die aflosstok van vergifnis ontvang nie, sal die hemelse Vader ons ook nie ons oortredings vergewe nie (Matt 6:14-16). Dan het ons die kringloop van God se vergifnis deurbreek en word ons gediskwalifiseer. Daarmee verval ons in die kringloop waar die Bose heers, verval ons in skuldontkenning en haat en wraak en … die dood.

Maar nou: Die aflosstok van vergifnis is in jou hand. Op jou merke! Gereed! Weg!

Die aflosstok van vergifnis is in jou hand. Wat gaan jy daarmee maak?

Here, ek het die aflosstok in my hand, maar hardloop tog saam met my. Amen.

Johan Cilliers