Kom kyk!

Kom saam, dan sal julle sien (Johannes 1:39).

Hoe troosvol die boodskap van epifanie ook al mag wees, naamlik dat God in Christus onder ons verskyn het, bly dit steeds moeilik om dié waarheid te glo.

Veral vir moderne, ingeligte mense wat klinkklare bewyse soek, klink hierdie getuienis of aanspraak dat Jesus die seun van God was, uiters vergesog. Lees verder>>

God is by ons

Toe Jesus verbyloop het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Daar is die Lam van God” (Johannes 1:36).

Tereg het ons gister verneem dat ons lewe as gelowiges deel van ’n unieke en merkwaardige stuk geskiedenis is – God se heilsgeskiedenis.

Ons beweeg tans die eerste week binne van wat tradisoneel in hierdie geskiedenis as epifanie bekend staan. In Grieks beteken dit letterlik: Godsverskyning. Lees verder>>

Deel van ’n groter prentjie

My tye is in u hand (Psalm 31:16).

As teoloog bly dit een van my vreugdes om mense gereeld daaraan te herinner dat hulle lewe deel vorm van ’n dieper orde, ja, ’n groter geskiedenis of prentjie as waarvan hulle daagliks bewus is.

Dit is naamlik die orde en geskiedenis waarvan die Bybel ons vertel – ’n geskiedenis wat begin het met die skepping van die mens, en wat sy hoogtepunt in die verskyning van Jesus van Nasaret gevind het. Lees verder>>

Kersgroete

Aan ons vriendekring van meer as 8 800 intekenaars, wens ons ’n vreugdevolle en sinvolle Kerstyd vol liefde toe. Baie dankie vir jou waardevolle ondersteuning in 2014.

Mag jy en jou familie vrede, vreugde en rus ervaar.

NEEM KENNIS: Boodskap vir Vandag staak van 12 Desember 2014 tot 12 Januarie 2015.

‘n Kerfeesvoorneme

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly (Kolossense 3:16).

Iemand opper onlangs dié ontstellende vraag ten opsigte van die broosheid van ons huidige sosiale en politieke bestel: “Verkeer Suid-Afrika op die rand van ‘n afgrond, of (erger nog) is ons land besig is om te versink in ‘n donker gat waaruit ons nooit weer sal kom nie?”

Natuurlik sal net die tyd ons leer waarheen alles loop.

Wat wel duidelik is, is dat ons tans ‘n gevaarlike verval van goeie en beproefde waardes beleef – ‘n verskynsel wat niks goeds vir ons toekoms inhou nie. Wie dit byvoorbeeld daagliks op ons paaie waag, sien dit oop en bloot: die gebrek aan eerbied, onverskilligheid en traak-my-nie-agtigheid. Lees verder>>

Van depressie na ekspressie

‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput (Spreuke 17:22).

Meeste geleerdes stem saam dat depressie vandag ‘n veel groter probleem as vroeër jare is en meer wyd verspreid.

Hierin speel die druk en spoed van ons huidige prestasie- en konsumpsiekultuur natuurlik ‘n groot rol. Dit is byna asof baie mense se fisiese en emosionele raamwerk net nie sterk en gesond genoeg is om die veelvuldige aansprake van ons moderne kultuur sinvol te hanteer en te verwerk nie.

En dan is die uitkoms voorspelbaar: Een of ander tyd knak hulle onder die onophoudelike druk. Lees verder>>

‘n Oopgeskeurde hemel

Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien neerdaal (Markus 1:10).

Soos ons reeds vroeër gehoor het, word die gees van Advent goed verwoord deur die versugting van Jesaja in hoofstuk 64.

Eers hoor ons hom kla oor die volk se sondes (v 5-7) – waarná hy pleit dat die Here nie vir altyd kwaad sal wees nie (v 9); dat God sal onthou dat God hulle gevorm het (v 8).

In dié konteks hoor ons sy diepste versugting: “As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom” (v 1). Of anders gestel: “As U maar wil ingryp en wil help!” Lees verder>>

Twee vorme van sinisme

Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie (1 Timoteus 6:17).

Die nuutste boek van Dirkie Smit, “Om te leef asof nie” (Bybelkor) – opgedra aan sy gestorwe vriend, Russel Botman – is ‘n skatkis van kleurryke verhale, treffende waarhede en fyn, maar belangrike, onderskeidings.

Een baie ter sake onderskeiding is dié tussen twee vorms van sinisme. Lees verder>>

‘n Mooi kersgeskenk

Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! (Psalm 119:9).

Soek u nog na ‘n mooi kersgeskenk?

Die bekende skrywer en teoloog, Dirkie Smit, se aangrypende nuwe boekie “Om te leef asof nie” (uitgegee deur Bybelkor), kan dalk net die ding wees.

Die boek is allereers meditasies, opgedra aan sy vriend en kollega van baie jare – die eertydse rektor van Stellenbosch, Russel Botman wat onlangs onverwags oorlede is.

Maar die boek is ook bedoel vir mense soos ons. Lees verder>>

Onthou tog Here!

Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here … onthou tog, ons is almal u volk (Jesaja 64:9).

Die versugting dat God die hemel moet skeur en moet afkom, word nie net deur die volk se besef van sonde en ellende gemotiveer nie (Jes 64:6-7).

Dit word veral ontsluit deur die hardnekkige hoop en vertroue dat God hulle nie sal vergeet nie. En daarom ook sal vergewe.

Daarvoor bid Jesaja namens die volk, daarop beroep Hy hom in dié tyd van lyding en ellende. Dat God tog sal onthou – sal onthou dat hulle sy volk is (Jes 64:9) en Hy hulle Vader, dat Hy hulle gemaak het, ja, soos klei gevorm het (Jes 64:8). Lees verder>>

1 106 107 108 109 110 125