Vrede met jouself

U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is (Psalm 16:11).

Geloof wat die moeite werd is, moet ons inderdaad kan help om met die onbegryplike en dikwels pynlike teenstrydighede in ons eie lewe en in die wêreld om ons vrede te maak.

Meer nog: Egte geloof moet ons help om die moontlikhede vir groei en selfs vir die dieper vreugdes wat daarin opgesluit is, raak te sien en te omhels.

Soos met die skrywer, Nikos Kazantzakis, moet geloof selfs hierdie vreugdes en verwagtings voed: “When everything goes wrong, what a joy to test your soul and see if it has endurance and courage.” Lees verder>>

‘n Heilige Donkerte

Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is … (Kolossense 2:26).

Een van die talle maniere waarop die onpeilbare misterie of verborgenheid van God beskryf word, is as ‘n heilige donkerte.

Dit was veral die mistieke teoloog en digter, Johannes van die Kruis, wat ons van hierdie ongewone dimensie in die Godheid bewus gemaak het. Vir hom was donkerte en onsekerheid nie net deel van ons geloofpad nie. Ook die werklikheid van God ontglip ons telkens as ‘n donker, verborge en onpeilbare misterie, ‘n heilige soort donkerte. Lees verder>>

Op heilige grond

Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam (2 Korinthiërs 4:10).

‘n Gelowige vrou vertel onlangs aangrypend hoe uiterste trauma en lyding haar op ‘n vreemde manier nader aan die misterie van God gebring het.

Sy was saam met haar seun op toer in Mexiko toe hulle op straat deur rowers, desperaat op soek na geld vir dwelms, voorgekeer en aangeval is. Alles het so skielik gebeur. Voor die vrou nog kon keer, is haar seun voor haar oë geskiet en het die rowers met ‘n deel van hulle besittings gevlug. Lees verder>>

Om ons te vrywaar van fundamentalisme

Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak (Johannes 1:18).

In die afgelope paar meditasies het ons stilgestaan by die belangrikheid daarvan om as volwasse mense die teenstrydighede van ons lewe, die donker- en ligkante daarvan, goed te leer ken, te aanvaar en as ‘n belangrike deel van ons lewe te omhels.

Miskien het jy teen dié tyd al gewonder waarom dit so belangrik is?

Die aanvaarding daarvan trek ons, in die woorde van die sielkundige James Hollis, “dieper in die kompleksiteit van die lewe in”. Dit op sigself kan ons tot nuwe ontdekkings en groei lei. Verder vrywaar dit ons van stagnasie en wat iemand “‘n ongereflekteerde sekerheid” genoem het. Lees verder>>

In aanraking met die groot Misterie

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie (Hebreërs 11:1).

Hoe die gordyn op die misterie van die Godheid vir haar gelig het, en hoe dit haar bevry het om met vreugde en oorgawe saam te leef met die teenstrydighede in haar eie lewe, word aangrypend deur Denise Ackermann in haar nuutste boek, “Surprised by the Man on the Borrowed Donkey”, beskryf.

Tot voor dié oomblik, so vertel sy, was sy ‘n soekende mens met ‘n intense verlange om die geheim van die Goddelike intiemer te verstaan en te beleef. Lees verder>>

Waar hoop en goedheid kan floreer

In Hom is ons ook swak, maar saam met Hom sal ons uit die krag van God lewe (2 Korinthiërs 13:4).

Hoe die teenstrydighede van die lewe hulle in ‘n paradoks van hoop kan uitspeel, is nie net duidelik in die lewe van die apostels nie, hulle wat te midde van swakheid en lyding, hoopvol en moedig gebly het nie (2 Kor 4).

Dit skyn ook deur in die lewe van gewone mense.

Een van die baie mooi voorbeelde in dié verband is dié van Nikolay Levin, ‘n hoofkarakter in Tolstoy se bekende boek, Anna Karenina. Lees verder>>

Die seën en hoop van paradoks

Voortdurend word ons wat lewe, ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan, die lewe van Jesus sigbaar kan word (2 Korinthiërs 4:11).

Wie Jesus, die man op die geleende donkie begin volg, ervaar volgens die skrywer Denise Ackerman allereers die seën wat in die sogenaamde teenstrydighede van die lewe opgesluit is.

Trouens, in die lewe van Jesus vind hierdie teenstrydighede ‘n eie verrassende gestalte – een wat ons te staan bring voor die onbegryplike misterie van God self. Lees verder>>

Die man op die geleende donkie

Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en ry op ‘n donkie (Sagaria 9:9).

Die teoloog Denise Ackerman se nuutste boek “Surprised by the Man on the Borrowed Donkey” is ‘n neerslag van haar eie geestelike reis en ‘n skatkis vol heerlike en bevrydende waarhede.

Die boek handel oor die waarde en rykdom van ‘n geseënde lewe. Dit bied, in die gees van Jesus se eie saligsprekinge, ‘n klompie eietydse en verrassende seëninge, almal geskryf in die idioom van die moderne mens.

Volgens Ackerman het hierdie seëninge in haar eie lewe nie uit die lug geval nie. Haar ontmoeting met en voortgaande betrokkenheid by die persoon van Jesus, “die man op die geleende donkie” (soos sy Hom beskryf), het hierdie seëninge in haar lewe onsluit. Lees verder>>

Om met teenstrydighede saam te leef

Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek … Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? (Romeine 7:15,24).

Onlangs, tydens ‘n ontmoeting met ‘n gerespekteerde filosoof, maak sy die insiggewende opmerking dat mense vir hulleself nooit ‘n oop boek is nie.

Trouens, ons lewe is veel komplekser as wat ons party dae sou wou hê. Dit bly gevul met allerlei onbegryplike en pynlike teenstrydighede – lig en donkertes, hoogtes en dieptes, oomblikke van groot vreugde en vryheid – maar ook van diepe teleurstelling en ontnugtering. Lees verder>>

Die gawes van elke nuwe dag

Met sy stem laat God magtige dinge gebeur. Hy doen groot dade en ons begryp dit nie (Job 37:5).

Wanneer die gordyn spreekwoordelik lig en ons dieper die misterie van God se nabyheid en liefde binnegelei word, gebeur allerlei dinge.

Ons ontwaak allereers tot die wonder van die skepping en van lewe rondom ons.

Dan word die opkoms van die son, die deurbreek van lig wat die aanbreek van ‘n nuwe dag aankondig, as ‘n wonderlike gawe ervaar. Terselfdertyd begin ons oë, soos Job s’n (Job 37-41), oopgaan vir God se asemrowende werk en sorg in die natuur. Lees verder>>

1 126 127 128 129 130 142