Hy sal ons vang

Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie (Hebreërs 11:1).

Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo (Johannes 20:29).

In een van sy vele meditasies vertel die Hollandse teoloog, Okke Jager, van ‘n wrede speletjie wat ‘n pa eendag met sy jong kind gespeel het.

Lees verder >>

Posted in Mei

Ons mag maar twyfel

Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? (Psalm 42:12).

Die verhaal van Thomas, die twyfelaar, in Johannes 20:24-31 bevat ‘n paar belangrike en troosvolle lesse.

Die eerste is dat die Bybel ruimte maak vir twyfelaars, en nie eerlike soekers of mense wat sukkel om te glo summier afskiet nie.

Thomas is maar een van vele in die Bybel wat ‘n probleem met geloof gehad het.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Heildronk op die lewe

En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is,
en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan,
vervul word: “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal” (1 Korinthiërs 15:54).

‘n Paar weke gelede besoek ek ‘n ou familievriendin.

Sy is reeds 87 jaar oud, maar is nog helder van gees en denke. Boonop besit sy ‘n wonderlike sin vir humor.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die onrus as teken

Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en
deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood (Filippense 3:10).

‘n Seker teken dat die nuwe lewe, gewek deur Jesus se dood en opstanding, besig is om in ons lewe pos te vat, is ‘n toenemende onrus met die gevestigde orde.

Ook met ons eie lewe wat dikwels, sonder dat ons dit mooi besef, gegroef is in allerlei ongesonde en sieldodende lewenspatrone en -gewoontes.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die dans van nuwe lewe

Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en
leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al meer vernuwe word na
die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God (Kolossense 3:9-10).

Die nuwe lewe wat deurbeek met Christus se opstanding en waaraan ons deur die geloof deel kry, is nie iets wat natuurlikerwys by ons as mense wortelskiet of opwel nie.

Dit is allermins ’n verlengstuk van ons eie deugde of talente. Daarvoor is dit gans té nuut en té anders.

Lees verder >>

Posted in Mei

ʼn Lewende bewys

“… en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Galasiërs 2:20).

Die opstanding van Jesus, soos ons oorvloedig in die Paastyd gehoor het, kondig die deurbraak en vooruitsig van nuwe lewe aan.

En dit nie net eendag ná ons liggaamlike dood nie – soos Paulus dit so troosvol toelig in 1 Korintiërs 15 – maar ook hiér en nóú, terwyl ons nog voluit in die aardse lewe staan.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die belangrikste vraag

Hy is nie ’n God van dooies nie, maar van lewendes (Markus 12:27).

‘n Ruk gelede vra iemand my prontuit of ‘n mens regtig in die opstanding van Jesus kan glo.

Dié vraag gaan my ter harte.

As moderne mens, teoloog en gelowige wat geïnteresseerd is in die huidige debatte oor die waarheid en geldigheid van die Bybelse getuienis en aansprake dat Jesus opgestaan het uit die dood, soek ek self bevredigende antwoorde.

Lees verder >>

In ontmoeting met Hom

Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn,
by die see van Tiberias (Johannes 21:1).

Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid (Kolossense 1:27).

Terwyl ons vir die geloof in Jesus se opstanding aangewys is op die sogenaamde Skrifte, die mondelinge en skriftelike getuienisse van die eerste apostels en dissipels, is daar iets belangriks wat bykom.

Dit is die ontmoeting met Jesus self.

Lees verder >>

‘n Nuwe daad van God

Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie.
Hy is uit die dood opgewek (Lukas 24:5-6).

Dit val op dat Lukas in sy weergawe van die verhaal van die vroue by die leë graf (Luk 24:1-12), op twee maniere na Jesus se merkwaardige terugkeer uit die dood verwys.

Die een is dat Jesus ópgestaan het uit die dood (Luk 24:7). Die ander is dat Jesus deur God opgewék is uit die dood – byna soos ‘n kind wat deur ‘n ouer wakker gemaak is (Luk 24:6).

Lees verder>>

1 126 127 128 129 130